• Diplomet togs emot av fr.v. kommunstyrelsens ordförande Peter Wretlund, energi- och klimatstrategen Katarina Skoglycka och energi- och klimatrådgivaren Linda Axelsson, som dragit det tunga lasset under Trafikantveckan i Oskarshamn. Längst t.h. prisutdelaren Eva Engdahl, EnergiKontor Sydost.

Oskarshamns kommun fick miljöutmärkelse

Oskarshamns kommun belönades med Energikontor Sydosts pris för bästa genomförda åtgärder under Trafikantveckan 2014. Diplomet delades ut under EnergiTing Sydost i Alvesta nyligen.

Trafikantveckan är en årligen återkommande kampanj om hållbar mobilitet i städer, stödd av EU-kommissionen.

Syftet med kampanjen är att uppmuntra lokala myndigheter att införa och främja hållbara transportåtgärder och erbjuda alternativ till bilåkning.

I motiveringen framhöll EnergiKontor Sydosts VD Eva Engdahl bland annat att ”Oskarshamns kommun planerade och genomförde flera väl genomtänkta aktiviteter under Trafikantveckan såsom Resepolicykalas, Klimatkampanjen Junior, Klimatmatchen och aktiviteter ute på landsbygden, för att inte allt skulle hända i sta'n.”