• Florence Rådefjäll är processledare på Teknikcollege Bäckadal. Här ses hon tillsammans med eleverna Linus Nilsson, Kim Svensson och Dennis Wallberg.
  • Emelie Morén, 17, går på det populära yrkesförberedande frisörprogrammet Bäckadal.

På Teknikcollege vid Bäckadalsgymnasiet i Jönköping erbjuds utbildning för dagens och framtidens industri

Genom ett unikt samarbete mellan Yrkeshögskolan Bäckadal och Tekniska Högskolan i Jönköping genomförs numera avancerade utbildningar inom automation, CNC-programmering, lagerlogistik, produktionsutveckling och elkonstruktion direkt anpassade till den moderna teknikindustrins krav.

2013 startade Yrkeshögskolan Bäckadal med en grupp och har därefter burit frukt med många inriktningar som har sin utgångspunkt från Teknikcollege.

– Vi vill på detta sätt fylla behovet av bristyrken. Allting sker i symbios mellan skola, politik och företag för att genomföra målen, säger rektor Anders Rickman.

– Detta berör hela Småland. Sammanlagt har vi fem inriktningar på Yrkeshögskolan och detta är ganska unikt för landet, säger Åsa Vårbrant, som numera arbetar som skolledare på Bäckadal och har varit en av de drivande krafterna bakom den nya Yrkeshögskolan. I januari beviljades fem utbildningar av YH-myndigheten, vilket betyder att det är full rulle just nu på Teknikcollege och Yrkeshögskolan på Bäckadal för att förverkliga ambitionerna.

På onsdagen var det kick-off på Huskvarna AB i samspel mellan politiker, skola och näringsliv.

– Det känns otroligt roligt och inspirerande. Vi jobbar för högtryck och i lördags var vi ute på Loggpoint och vi kände att det fanns ett enormt intresse för vår nya teknikutveckling på YH, säger processledare Florence Rådefjäll på Teknikcollege Bäckadal.

Idén med Teknikcollege är att sköta kompetensförsörjningen till tillverkningsindustrin på olika utbildningsnivåer. Inom denna ram ryms förutom högskole- och yrkesutbildning även arbetsmarknads- och vuxenutbildning.

Teknikcollege har många ben att stå på. Drömmen hade varit att samla allt under samma tak i ett Teknikens hus. Söktrycket är starkt till många utbildningar, inte minst frisör, svets-, programmering och elkonstruktion.

– Jag hoppas självklart få jobb efter frisörutbildningen, säger 17-åriga Emelie Morén, som går på det eftertraktade frisörprogrammet.

Fakta Teknikcollege

Med en teknisk bakgrund finns det nästan ett obegränsat antal yrkesvägar att gå. Svenska teknik- och industriföretag är med och utvecklar samhället. Inom dessa företag finns en mängd kreativa och spännande jobb, både i Sverige och utomlands. På Teknikcollege Bäckadal i Jönköping ges avancerad teknisk utbildning på alla nivåer som en inkörsport till teknikbranschen. Utbildningarna ges i samarbete mellan näringsliv, högskola och kommun.