• Netpublicator Apps fick priset för årets innovation vid Jönköpingsgalan. Foto: Sonya Singh / Jönköpingsgalan

Papperslösa möten framgång för Netpublicator Apps

Tillväxtstakt 40 procent

Jönköpingsföretaget Netpublicator Apps fick ta emot priset för årets innovation vid den stora Jönköpingsgalan tidigare i år. Netpublicator Apps produkt erbjuder möjlighet till enkel och papperslös dokumenthantering för organisationer och efterfrågan är hög.

Netpublicator Apps riktar sig främst till offentlig verksamhet där många möten hålls med stora mängder handlingar som vanligtvis skrivs ut på papper.

Undersökningar visar att till exempel kommuner av till och med mindre storlek kan spara flera miljoner på att minska utskrifterna och gå över till digitalt läsande av handlingar. Samma undersökningar visar också att upp mot 90 procent av utskrifter inom kommuner är mer eller mindre onödiga. Papper slängs, glöms i kopiatorn eller är utskrifter från nätet. Fler och fler kommuner börjar inse att man ägnat sig åt resursslöseri med medborgarnas skattepengar.

Där kommer Netpublicator in. Företaget har tagit fram en komplett lösning för papperslösa möten. Tjänsten innebär digital distribution av dokumentation till mobila enheter och innehåller appar för utskick av handlingar, läsning och anteckningsmöjligheter.

Än så länge använder nästan 5 000 politiker Netpublicator Apps tjänster.

Under 2013 skedde också en internationell lansering.

Nya målgrupper

”Förutom en positiv miljöpåverkan innebär det innovativa konceptet även stora besparingar och ökad produktivitet för de kunder som använder tjänsten”, löd en del av motiveringen till priset årets innovation som delades ut vid den årliga Jönköpingsgalan i slutet av januari.

– Det betyder mycket att någon utomstående har bedömt ens arbete, det är kul. Om det leder till något annat konkret är svårt att säga det ger en extra kick, säger vd Andreas Karlsson.

Netpublicator har vi har haft en positiv utveckling under flera år och försöker nå nya målgrupper. Siktet är dock främst inställt på just offentliga organisationer.

– Vi satsar hårdast på organisationer med förtroendevalda, säger Andreas Karlsson, just därför att dessa organisationer har många ledamöter och många möten med mycket handlingar.

Ryktet om Netpublicator sprids nu från politiker till politiker och Andreas Karlsson berättar att man har tillförsikt inför framtiden.

40 procent

Kunder finns också inom den privata sfären.

Bolaget omsatte ifjol cirka 4,5 miljoner kronor och räknar med en tillväxtstakt på mellan 30 och 40 procent i år och att man behöver gå från tre anställda till fem.

– Egentligen är vi fler om man räknar in samarbetspartner och konsulter. Vi har gått på knäna, vi måste anställa. Vi har tillräckligt god lönsamhet för att anställa och vi vill ha seniora personer. Det vi kan erbjuda är att vi jobbar med en produkt som det är stor efterfrågan på och att vi ligger i framkant inom mobilitet, säger Andreas Karlsson.

Nya lokaler

Netpublicator Apps har sedan starten för några år sedan hållit till på företagsinkubatorn Science park i Jönköping.

– De är bidragande till att vi kunnat ta oss vidare till där vi är idag och hitta rätt kompetens, säger Andreas Karlsson.

Nu har man nyligen flyttat från företagsparken till egna lokaler vid Munksjön

– En egen profilering, säger Andreas Karlsson.

För att föregå med gott exempel finns information om Netpublicator bara digitalt på internet.

– Vi jobbar inte alls med trycksaker och kommer inte göra det i framtiden heller, säger Andreas Karlsson.