• Simon Jonegård, Jönköpings kommun, Jan Lundh och Lars-Göran Järvung vid presentationen för Unesco i juni. Foto: Privat
  • Jan Lundh, Nicklas Bengtsson, LRF, och Ove Finndin som Jan Lundh träffade på Chalmers i Göteborg och som etablerade kontakten med Lars-Göran Järvung på Visingsö. Foto: Emma Sellbrink
  • Våttröskan är mobil genom att den går att vika ihop. Foto: Privat

Peas on Earth har hittat en ersättning för importerad soja

Nytt sätt att odla ärtor och bönor

Jan Lundh ville hitta ett sätt för lantbrukare att tjäna pengar lokalt, samtidigt som man kunde utvinna flera produkter ur samma vara. Resultatet blev företaget Peas on Earth, som hittat ett nytt sätt att kunna odla foderärtor och åkerbönor i Sverige och utvinna protein och drivmedel därifrån.

 VISINGSÖ

Ur ärtor och bönor kan man utvinna både protein, som kan användas till exempel till djurfoder eller vegetariska matprodukter, och kolhydrater som kan användas till drivmedel. Men eftersom bönor helst ska skördas sent på hösten har odlingen inte passat in bland grödorna i Sverige.

– Men vi skördade hela växten i augusti och rullade in i ensilagebalar som ger lång hållbarhet. På så sätt kan man så andra grödor efteråt och få flera skördar, säger Jan Lundh.

Bygger pilotanläggning

Företaget bygger sedan fyra år tillbaka på en pilotanläggning på Visingsö där en grupp företagare inom lantbruk, restaurang, livsmedelsproducenter och teknikutveckling samarbetar kring produkten. Första steget i pilotanläggningen är en våttröska som kan separera vätskan, halmen och fröna ur grödan. Metoden med ensilering och våttröskning av ärter och bönor har fått svenskt patent.

Peas on Earth har nu 47 privata delägare. En av dem är Lars-Göran Järvung. Han var ordförande i Visingsö Näringslivsförening och arbetade aktivt för att få igång fler företag på ön.

– En gammal arbetskamrat från Göteborg ringde mig och sa att han hade träffat en kille med ett spännande affärsuppslag. Jan kom förbi och vi gick vidare med idén, säger han.

Högre lönsamhet

Idén skulle kunna minska utsläppen, importen av både etanol och sojaprotein samtidigt som de lokala lantbrukarna kan få högre lönsamhet.

– Vi behöver ju en landsbygd som gör mat här i Sverige. Kan man köpa köttersättningsprodukter och djurfoder som är lokalproducerat till samma pris som det importerade är det nog ingen som klagar direkt. EU importerar nu 50 miljoner ton sojamjöl om året som används till djurfoder och köttersättningsprodukter, säger Jan Lundh.

I juni hade Unesco ett möte i Jönköping med anledning av att Östra Vätternbranten och Visingsö är ett Biosfärsområde och då visade Peas on Earth upp sin maskin och bjöd dessutom deltagarna på vegetarisk lasagne att äta. Nu hoppas man på att få fler som är intresserade av att investera i företaget.

– 500-600 maskiner skulle kunna ersätta sojaimporten till Sverige. Vi tänker oss att lokala lantbrukare kan gå ihop i kooperativ för att ha en maskin. När vi började på Visingsö hade ingen odlat åkerbönor där. När vi provodlade kunde vi utvinna 2,3 ton protein på en hektar åker, vilket är mer än tre gånger så mycket som ur sojaodlingarna i Brasilien, säger Jan Lundh.

Skriver ansökan

Företaget håller på att skriva en ansökan om stöd från Eurostars/Eureka och i samband med det försöker de få Biosfärsområdena både lokalt och globalt att vara en part.

– Jag har haft möten med ledningen för Assist Social Capital, ASC, och med den lokala föreningen om att de skulle vara med som part i ansökan. Jag träffade ledningen för ASC på UNESCO-mötet och ordföranden uttryckte att han ville se Ecoreaktorer som ekonomisk motor i de olika Biosfärområdena världen runt. Det finns cirka 600 så blir det verklighet behöver vi verkligen småländskt näringsliv. När vi byggde våttröskan behövde vi tio småländska företag för att få ihop den, säger Jan Lundh.

Eurostarsansökan omsluter 1,7 miljoner euro.