• – Vi tvekade aldrig att inleda samarbete med Kronfönster för att genom crowdfunding erbjuda många intressenter att bli delägare, säger Anders Sjunnesson, VD i Pepins

Pepins företag som bedriver crowdfunding

Crowdfunding är en metod som egentligen funnits i alla tider. Det handlar helt enkelt om att gå ut och samla in kapital från allmänheten för att kunna göra en nyinvestering. Redan 1920 gjordes en insamling bland allmänheten till ett nytt koppartak på Stockholms stadshus, där 3000 givare donerade var sin numrerad kopparplåt.

– Det rör sig om att möjliggöra investeringar i spännande onoterade bolag på ett både förnuftigt och enkelt sätt. Samtidigt kan de nya delägarna också följa och på olika sätt bidra till bolagets utveckling. I det aktuella fallet med Kronfönster i Växjö möjliggörs en stor investering för att utveckla företaget. 25 miljoner är ett betydande belopp och vi tvekade aldrig att samarbeta med Kronfönster, säger Anders Sjunnesson, koncernchef och grundare i Pepins, som jobbar med crowdfunding på riksplanet för att få in riskkapital med hjälp av digitala medier.

Redan tidigare har Pepins lyckats knyta 900 nya delägare till Alvestaglass, vilket gett ett fantastiskt lyft till detta välrenommerade företag.

– Genom att kunder och privatpersoner kan investera i ett företag, betyder det samtidigt att de ges möjligheter att bli ambassadörer och hjälpa till att sprida bolagets budskap men även påverka företagets sortiment, förklarar Anders Sjunnesson.

Pepins kan beskrivas som en alternativ aktiemarknad, vilket möjliggör för små bolag som inte vill eller kan komma in på börsen att bygga upp ett aktiekapital på en större marknad med hjälp av allmänheten.

Pepins har lanserat Investment crowdfunding för att få in riskkapital. Donationer och lån är två andra crowdfundingmetoder för att få in mer kapital för investeringar, dessa är dock inget som Pepins sysslar med.

– Crowdfunding enligt Pepins modell betyder att vem som helst, oavsett storlek, kan bli delägare på samma villkor som professionella investerare. Detta bygger på att få fler delägare, inte minst bland kunderna, för att öka kapitalet, säger Anders Sjunnesson.

Fakta Crowdfunding

Crowdfunding är en metod som egentligen funnits länge och handlar om att göra insamlingar för att få in friskt kapital för investering.

De tre metoderna som är vanligast är donationer, lån eller utökat delägarskap genom nyemission som i fallet Alvestaglass och Kronfönster.