Per Olof Holknekt föreläser på Företagarnas Vårmingel

Företagarnas Vårmingel äger rum den 9 maj på residenset i Växjö. Detta är ett samarrangemang med Almi, Region Kronoberg och Deloitte. Kvällens huvudtalare blir modedesignern och entreprenören Per Olof Holknekt, som är grundare av det börsnoterade klädföretaget Odd Molly. Per Olof är en inspiratör och underhållare av rang med många strängar på sin lyra. På sin CV kan han sätta både professionell skateboardåkare och chefredaktör.