• Söderhamn Eriksson har sitt huvudkontor i Mariannelund. Foto: Henrik Simonsen
  • Söderhamn Eriksson har landat flera stora ordrar under våren. Foto: Henrik Simonsen

Pigg 150-åring satsar vidare

Verkstadskoncernen Söderhamn Eriksson med säte i Mariannelund firar 150 årsjubileum i år. Jubileet märks inte av så mycket, däremot en rad storordrar som bolaget tagit hem under våren.

Sågverksmaskintillverkaren Söderhamn Eriksson har verksamhet dels i Söderhamn i Hälsingland och dels i Mariannelund. Det är Söderhamnsdelen som grundades för 150 år sedan i år. Mariannelundsdelen är cirka 50 år yngre. Därför märks inte firandet av så mycket.

– Den 15e juni är på pappret dagen då Söderhamns verkstäder grundades. Fokuset i Mariannelund är inte så stort men vi ska äta tårta, berättar platschefen Daniel Sand.

150 år

Söderhamns Verkstäder grundades 1864 som Wändinge Gjuteri. Sedan dess har företaget hela tiden utvecklat och tillverkat sågverksmaskiner och också ett antal andra produkter. Under många år var bolaget också känt för sina huggmaskiner till cellulosaindustrin. På 1950-talet introducerades barkningsmaskinen Cambio som blivit en stor succé och världsledande produkt.

Albert Konrad Eriksson grundade sitt företag i Mariannelund strax före förra sekelskiftet. Han tillverkade då sågbänkar för cirkelsågning och blev välkänd i Norden.

Samarbetet mellan de båda företagen A K Eriksson och Söderhamns Verkstäder påbörjades redan på 1970-talet. I början av 1990-talet förvärvade A K Eriksson Söderhamns Verkstäder, vilket år 2000 resulterade i Söderhamn Eriksson. Söderhamn Erikssonkoncernen ingår i dag i Cellwoodgruppen.

Ryssland

Det senaste året har flera sågverkslinjer från Söderhamn Eriksson sålts till och monterats i ryska sågverk. För att kunna ge lokal service och sälja reservdelar bildades ett ryskt dotterbolag.

Söderhamn Eriksson har också en stark närvaro i Kanada. Också där bildades under fjolåret ett dotterbolag i närheten av Montréal, ett bolag som sköter lager och försäljning av reservdelar, nya maskiner och verktyg.

Kanada

– De var agent åt oss tidigare, berättar Daniel Sand om den kanadensiska verksamheten.

Tidigare i vintras levererades en klingsåglinje till ett sågverk i närheten av östsibiriska Irkutsk.

Den större delen av produktionen går på export men Söderhamn Eriksson har också avtal med svenska sågverk. Så sent som i april i år knöts ett nytt samarbetsavtal med Östanåsågen i Edsbyn där Söderhamn Eriksson ska utföra besiktningar och uppmätningar på sågverkslinjen.

I april blev det klart at Begna Bruk i Norge beställt en ny Cambio barkmaskin.

EN riktig stororder kom i slutet av april från sågverket Asia Les i Chabarovsk i ryska fjärran östern.

Ordern till Asia Les består av en komplett såganläggning för klentimmer bestående av timmerintag, barkning, såglinje samt restprodukthantering.

Efter semestern

Anläggningen kommer ha en produktionskapacitet på 500 000 m3 timmer per år i två-skiftsdrift. Leverans av utrustning från Söderhamn Erikssons verkstäder sker i april 2015.

– Vi börjar dra igång produktionen efter semestern. Det är en jätteviktig order för oss. Vi jobbar med stora ordrar, berättar Daniel Sandh och berättar att ett typiskt projekt ligger på cirka 50 till 60 miljoner kronor.

Söderhamn Eriksson levererade en tidigare sågverkslinje (normaltimmerlinje) till samma ryska sågverk för sex år sedan.

– Den nya byggs upp parallellt med den gamla, berättar Daniel Sandh.

Tufft sedan 2008

Söderhamn Eriksson har drygt 230 anställda och omsätter drygt 360 miljoner kronor. Hela Cellwoodgruppen har cirka 350 anställda och omsätter närmare 700 miljoner kronor.

Omsättningen har varit högre, närmare 900 miljoner kronor för fem år sedan.

– Vi har haft det tufft sedan 2008 men vi har en eftermarknad vi lever på med reservdelar världen över, säger Daniel Sand som dock tycker känna av en ljusning inom sågverksbranschen.

– Våra säljare är positivare än tidigare.