• Platschef Lars Olofsson säger att Plannja i Järnforsen har många olika färger och former på sina takpannor. Foto: Jenn Hultberg
  • Även avrinningssystem går att få i många olika färger. Foto: Jenn Hultberg

Plannja satsar på automatisering

Taktillverkaren Plannja satsar starkt i Järnforsen i Hultsfreds kommun. Både när det gäller teknik och produktion. Företaget satsar nu stort på robotisering och automatisering av sina produktlinjer.

 År 2008 skedde en stor förändring som påverkade Plannja lokalt i Järnforsen kraftigt, nämligen att företaget beslutade att lägga ner fabrikerna i Luleå och Danmark och istället flytta all produktion till Småland.

–Man flyttade 80 procent av produktionen till Järnforsen och resten till Plannja Steinwalls i Landsbro, säger platschef Lars Olofsson.

I samband med detta byggdes en ny fabrik i Järnforsen på över 12 000 kvadratmeter.

– Det innebar att vi kunde producera kompletta tak, beslag, taksäkerhet och takavvattning och leverera allt direkt från Järnforsen till kund. Detta sammantaget stärker varumärket Plannja.

Automatiserade processer

År 2014 beslutade SSAB att förvärva Finska ståljätten RUUKKI. Sedan förvärvet blev klart ingår Plannja AB i RUUKKI Construction som delvis producerar liknande sortiment som Plannja. Efter denna omstrukturering så har det beslutats att Plannja AB i Järnforsen ska tillverka större volymer för hela RUUKKI Construction 2016.

–Sen 2008 har Plannja kraftigt ökat sina volymer i Järnforsen och i Landsbro. Bland annat på grund av att vi ligger bra till geografiskt sett i förhållande till våra kunder. Vi kan leverera till nästan alla våra marknader inom två dygn, säger Lars Olofsson.

Plannja har i takt med ökningen även ökat på med mer personal. Trots att vintern är företagets absoluta lågsäsong, har man ett 15-tal fler anställda 2016 än samma period året innan. Under högsäsong anställer Plannja ytterligare omkring 20-30 personer.

Nya investeringar

En ny robotiserad linje för produktion av ett falsat plåttak med varumärkesnamnet ”Trend” investerade företaget i under 2014. Det är en av flera satsningar som görs just nu lokalt i Plannja Järnforsen.

–Vi ska under året även investera i en ny linje för omvikningskupor som ska gå från helt manuell till automatiserad, säger Olofsson.