• Peter Johansson tittar till Erik Nilsson i verkstaden, som just håller på att rekonditionera en del av en tung truck, som efter åtta års tungt arbete behöver ses över.

PMU sålde till Beijer och ökade tillväxtkraften

Trots att PMU i Ljungby har 21 anställda är det nästan tomt i deras industrilokaler i Ljungby på dagarna. Det beror på att hela företaget fungerar som en samlad enhet för industriservice där många i personalen ofta är på samlat uppdrag på något annat företag, speciellt i gjuteribranschen.

- Vi inledde för några år sedan ett samarbete med Beijer-koncernen, som ledde till att vi mer eller mindre kom att utgöra deras serviceenhet, och det ledde till att vi för två år sedan sålde verksamheten till dem, berättar VD Peter Johansson.

PMU startade 1992 med byggnadssmide, och den delen lever kvar, men i mycket liten omfattning. Peter kom in i företaget ett år senare, mitt under byggkrisen, och tillväxten har sedan dess i stället skett inom industriservice och automation – ofta baserad på egna konstruktioner. Peters bror Marcus var också delägare fram till försäljningen till Beijer Industri, som ingår i Beijer Tech, där Anders Wall är huvudägare.

- Vi lyfte över hela verksamheten i ett nytt bolag, som vi sålde, och behöll fastigheterna och de upparbetade vinsterna i ett nytt bolag, vilket är ett bra sätt att sälja, utan att göra sig av med kapitalet, förklarar Peter.

PMU har haft ett flerårigt samarbete med Beijer Industri , som innebar att PMU fungerade som deras konstruktionsavdelning.

- Vi har fantastiskt duktig personal, med rätt serviceinställning, säger Peter, men uppdragen blev större och större, och vi kände att vi hade svårt att hantera dem, utan egna agenturer för att t.ex. kunna leverera blästrar och andra maskiner. I och med att vi nu är en del av BeijerTech kan vi sälja och leverera t.ex. hela gjuterier, i stället för enbart installationer.

PMU skickar 2000 fakturor per år och Peter granskar dem alla.

- Jag vill gärna ha kontroll, fast jag försöker släppa den, förklarar han. Varje månad måste jag få en samlad rapport med viktiga ekonomiska data. Det är något som jag påpekar för min dotter, som driver UF-företag – att hon måste ha koll på ekonomin!

- Jag brukar säga, att det nog inte finns många som har så dyr utbildning som jag. Jag har gjort mina misstag och de har kostat, men de har stärkt mig i rollen som företagare. Och så har jag tagit hjälp av goda rådgivare, som ställt upp när jag har behövt det.

Peter Johansson är ordförande i Företagarna Ljungby och har i den egenskapen arbetat mycket för att stärka samverkan med kommunen och andra företag via bland annat LBA, Ljungby Business Arena.

- I stort sett fungerar det väl i kommunen, tycker Peter. Fast skolan borde bli bättre på att utnyttja de mindre företagen för praktikplatser. Här får ju en student en mera allsidig träning, än i de större företagen där de kan få mera enahanda uppgifter, menar han.

FAKTA PMU Reparation & Smide AB

Grundad: 1992

Ägare: Karlebo Gjuteriteknik AB (Beijer-koncernen)

Bransch: Maskintillverkning och service

Omsättning: 25 mkr

Anställda: 21