• Thomas Eriksson, vd för VFAB, Västervik Framåt AB, säger att undersökningar visar att över 80 procent av företagarna i Västerviks kommun upplever att det går bra nu. Foto: Lena Dahlberg

Positiva tongångar inom näringslivet i Västervik

"Det går bra nu – men det finns utmaningar"

– Känslan man får är att det är väldigt positivt för näringslivet i Västervik nu, det säger Thomas Eriksson, vd för VFAB, Västervik Framåt AB. – Över 80 procent av företagarna upplever att det går bra. De har även en stark framtidstro.

De positiva tongångarna kommer från den företagsundersökning som VFAB gör en gång per år. Men det finns ett antal utmaningar. Det företagen själv lyfter fram är kompetensförsörjningen.

– Främst är det inom tillverkande industri som saknar utbildad arbetskraft, men det finns även bristyrken inom bland annat restaurang och tjänstesektorn, säger Thomas Eriksson.

Brist på arbetskraft

En del satsningar är dock på gång, även om de är relativt långsiktiga. Thomas Eriksson nämner Teknikcollege som exempel på samarbete mellan gymnasiet och näringslivet.

– När det gäller våra nyanlända ser vi att det finns en vilja hos företagen att ta emot dem i språkpraktik eller anställning. Det är ju trots allt i ett sammanhang man lär sig ett nytt språk bäst. Vi har en större andel nyanlända än riket i stort och det är en av lösningarna på arbetskraftsbristen.

Många äldre företagare

Om kompetensförsörjningen är en av utmaningarna för att näringslivet ska kunna fortsätta utvecklas så är den åldrande befolkningen en annan.

– Många unga flyttar, framför allt kvinnorna, men med nya möjligheter bland annat fler utbildningar på Campus kan trenden vändas, säger Thomas Eriksson.

Även företagarna i kommunen blir allt äldre.

– 25 procent är mer än 64 år, vilket högre än rikssnittet . Det betyder att företagen måste att börja tänka på generationsskiften eller försäljning i god tid. Inte bara att driva företaget – och sedan kanske lägga ner.

Företagare med anknytning

Ofta hör vi också att vi ligger "lite fel" och har för dåliga kommunikationer, men Eriksson tycker inte man ska överdriva detta.

– Det är oftast inte något problem för de som redan etablerat sig. Däremot när nya företag tittar på var de ska etablera sig är risken att de väljer bort Västervik. Bättre kommunikationer hade så klart underlättat.

En intressant iakttagelse som man fått fram i en undersökning från VFAB är att i hälften av de 45 intervjuer man gjorde med de som etablerat sig hade företagaren någon form av anknytning till Västervik.

– Det är en drivkraft som vi måste ta med i vårt arbete bland annat genom att hitta de som vill återvända.

Nätverk – en styrka

Tre utmaningar har nämnts – vilka styrkor finns då inom näringslivet i kommunen?

– Ett starkt engagemang. Ett "jävlar-anamma-tänk" som genomsyrar hela arbetet.

– Det blir också mer och mer nätverkande och samverkan. Här har det hänt mycket bara de senaste åren.

– Sedan får vi inte glömma vårt fina läge intill kusten och att vi har en bra och trygg boendemiljö. Det är en styrka.

När det gäller handeln i Västervik tycker Thomas Eriksson att det är positivt med ett starkt stadsutbud i kombination med ett externt handelsområde. Som "bubblare" inne i city nämner han Länsförsäkringars nya fastighet och vad flytten från nuvarande lokaler kommer innebära.

– Det frigörs spännande lägen framöver. Kustcamps etablering med vandrarhem vid Fiskaretorget, och flera nya restaurangetableringar kommer också innebära att fler söker sig in till centrum.

VFABs roll i kommunen

Västervik Framåt driver många olika projekt, bland annat Maxa Tillväxten i samarbete med Sparbanksstiftelsen och Västerviks kommun som precis avslutats. Syftet har varit att skapa fler och mer lönsamma företag. Här har målen överträffats rejält, enligt Thomas Eriksson.

– De företag som deltagit har i snitt ökat tillväxten med 25 procent per år under de tre år projektet pågått. Det har varit fantastiskt roligt att ta del av.

Närmast i tiden arrangeras ett samverkansmöte, kopplat till Västerviks kommuns näringslivsstrategi, samt Tillväxtdagen med fokus "Ekonomi".

– Vi ska även åka på Svenska stadskärnors final, där Västervik är i final tillsammans med Tibro och Kalmar. Här har vi uppmärksammats för att vi tillsammans med kommun, handel och fastighetsägare jobbat långsiktigt och systematiskt med att utveckla vår stadskärna.