• – Ett historiskt starkt tredje kvartal ligger bakom oss och det är roligt för hela organisationen att se att vårt arbete med att förbättra verksamheten och vår konkurrenskraft går i rätt riktning och ger resultat. säger VD Per-Ove Isaksson.

ProfilGruppen ett starkt företag med framtidstro i Åseda

Med cirka 400 anställda i koncernen är ProfilGruppen i Åseda ett av Uppvidinge kommuns största företag. ProfilGruppen är en helhetsleverantör av kundanpassade komponenter och profiler i aluminium. Sedan 1997 är företaget börsnoterat och prognoserna pekar stadigt uppåt.

– Vi fortsätter växa och är idag uppe på rekordnivå när det gäller produktion, säger ProfilGruppens VD Per-Ove Isaksson.

Efter tuffa år runt 2010 har det stadigt vänt uppåt för det väletablerade företaget, som grundades 1981 i Åseda. De senaste åren har visat tydlig ökning både vad gäller volym och lönsamhet.

Företaget har en bred bas med leveranser till flera olika branscher. Transport, bygg, verkstadsindustri och inredning är de områden där ProfilGruppen har huvudparten av sina kunder.

Uterum, balkonginklädningar, sjukvårdsutrustning och detaljer till fordonsindustrin är bara några exempel på områden som ProfilGruppen har arbetat med på senare tid. En sektor som har kommit allt mer är interiör med exempelvis armaturer och kontorsinredningar.

– Våra kunder uppskattar vårt tydliga kvalitetstänkande, höga effektivitet och vårt stora kundfokus. Verksamheten är certifierad enligt ISO/TS 16949, ISO 14001 och ISO 50001, och enligt Per-Ove Isaksson är det den kunniga personalstyrkan som är bolagets starkaste tillgång.

– Vi upplever att det råder stark framåtanda och framtidstro i företaget. Vi förekommer inom många olika områden, vilket ställer krav på flexibilitet och kompetens.

Den 20 oktober 2016 gick ProfilGruppen ut med ett pressmeddelande om att en ny stororder tecknats via dotterbolaget PG&WIP AB. Avtalet omfattar leveranser av färdigförpackade inredningsdetaljer baserade på förädlade aluminiumprofiler till IKEA. Affären beräknas omsätta totalt cirka 350 Mkr jämnt fördelat över sex år, med start 2017. Den positiva utvecklingen fortsätter och i ProfilGruppens senaste delårsrapport kan man läsa om bolagets bästa tredje kvartal genom bolagets historia. Företagets vd och koncernchef Per Thorsell uttalar sig:

– Ett historiskt starkt tredje kvartal ligger bakom oss och det är roligt för hela organisationen att se att vårt arbete med att förbättra verksamheten och vår konkurrenskraft går i rätt riktning och ger resultat. Vår nya stororder om 350 miljoner kronor över sex år är ytterligare ett bevis på detta. Vi kommer inte att nöja oss här utan fortsätter arbeta för att ytterligare stärka vår konkurrenskraft i marknaden.

Den senaste femårsperioden har det stadigt vänt uppåt för det väletablerade företaget, som grundades 1981 i Åseda. De senaste åren har visat tydlig ökning både vad gäller volym och lönsamhet.

Företaget har en bred bas med leveranser till flera olika branscher. Transport, bygg, verkstadsindustri och inredning är de områden där ProfilGruppen har huvudparten av sina kunder.

Uterum, balkonginklädningar, sjukvårdsutrustning och detaljer till fordonsindustrin är bara några exempel på områden som ProfilGruppen har arbetat med på senare tid. En sektor som har kommit allt mer är interiör med exempelvis armaturer och kontorsinredningar.