Profilgruppen visar vinst igen

Profilgruppens ambitiösa satsningar på effektivisering av produktionen och starkare marknadsbearbetning har satt avtryck i bokslutet för 2014. Intäkterna ökade med 10,8 % till 808,6 mkr och resultatet förbättrades från -20 till +7,1 mkr. I detta ingår dock en engångsåterbetalning av premier till AGS med 2,7 mkr.
Profilgruppens nye VD sedan september 2014, Per Thorsell, (Se SN. Nr 5, 2014, på www.smalandsnaringsliv.se/Tidningsarkiv) betonar i sin presskommuniké att bolaget kommer att fortsätta fokusera på marknadsaktiviteter och effektivisering av produktionskedjan.