• Katarina Hultgren är verksamhetsledare på Atrinova. Foto: Jenn Hultberg
  • Demosite och Atrinova vill prova att forsla bort muddermassorna från hamnsaneringen med hjälp av elvägar. Foto: Jenn Hultberg

Projekt: energismart hållbar stadsdel

Kan man bygga en helt ny stadsdel med fokus på hållbarhet när det gäller exempelvis uppvärmning, energiförbrukning och belysning, och som ändå är lekfull och kreativ för de boende? Detta är nämligen precis vad Oskarshamns kommun vill göra vid industriområdet inre hamnen. Atrinova, som arbetar för att etablera ”Demosite Oskarshamn” –en plattform där innovationer inom energi, miljö och teknik kan testas och visas– har startat ett projekt kring den nya stadsdelen, där man genom en innovationstävling letar efter kreativa lösningar med en tydlig miljö- och energiprofil.

Tanken är att det som i dag fungerar som industrimark vid området som ligger vid inre hamnen i Oskarhamn, ska byggas om till en helt ny, miljövänlig stadsdel. Här ska finnas gångstråk, grönska och en levande kajsträcka som ska locka både invånare och turister. Här ska finnas bostäder för ungefär 1 000 personer. Men för att industrimark ska bli stadsmiljö krävs en hel del arbete.

Miljön i fokus

Atrinova, som ingår i Nova-konceptet i Oskarshamn, fungerar som en plattform för utbildning, forskning och affärsutveckling i närområdet, har utlyst en innovationstävling för att hitta innovativa idéer med fokus på offentlig miljö i den nya stadsdelen.

– Det kan exempelvis vara kreativa lösningar på belysning, avfallshantering, uppvärmning med mera. Allt med en tydlig energi- och miljöprofil, säger Katharina Hultgren, verksamhetsledare Atrinova.

– Tävlingen stänger i januari nästa år och vi hoppas kunna visa de olika lösningarna i samband med framtidsdagarna hösten 2016.

Atrinova har samtidigt två andra större projekt på gång, bland annat ett samarbete E.ON som undersöker en demonstrationsplats i Sverige för att testa ett lokalt energisystem med elproduktion från förnybara energikällor i ett mindre område.

– Eon tittar på tre platser i landet, ett i Norrland, Skåne och även Figeholm i Oskarshamns kommun. Efter årsskiftet ska man bestämma vilken ort man vill testa det här energisystemet på, säger Katharina Hultgren.

Muddermassor på elväg?

Det tredje projeketet handlar om att elektrifiera tunga fordon med ett speciellt aggregat eller strömavtagare som fästs på taket och som kan anslutas till luftledningar ovanför fordonen, så kallade elvägar.

– Vi vill testa en demosträcka när det är dags att muddra hamnen här i Oskarshamn. Att använda sig av elvägar vore ett mer miljöeffektivt sätt att transportera muddermassorna från hamnen till deponiplatsen vid Storskogens avfallsanläggning.