• Nio utav länets ambassadörer tillsammans med landshövding Kristina Alsér och Veronica Ingolf, Företagarna. Från vänster; Catarina Bachér, Kristina Alsér, Magdalena Osbeck, Willemo Carlsson, Kerstin Bohlin, Sara Palm, Margaretha Elfström Södergren, Maria Runosson, Veronica Ingolf, Irene Falkbrink Norrman och Judit Svensson. Foto: David Färdigh

Projektet Främja kvinnors företagande avslutades på residenset i Växjö

2008 utsåg Tillväxtverket 800 kvinnor runt om i landet till Ambassadörer, syftet för ambassadörerna var bland annat att väcka intresse för entreprenörskap och synliggöra kvinnors företagande.

Projektet som är ett regeringsuppdrag avslutas i december 2014, av den anledningen bjöds alla ambassadörer i Kronobergs län in till en avslutningsmiddag med avtackning på Residenset i Växjö tillsammans med Kronobergs landshövding Kristina Alsér.

Kristina Alsér som välkomnade till dagens avslutning brinner precis som ambassadörerna för entreprenörskap och tackar alla ambassadörerna för de avtryck de gjort i syfte att synliggöra entreprenörskap i dagens samhälle. Jag tror och är övertygad om att ni inte slutar förmedla era kunskaper kring detta ämne bara för att projektet nu går mot sitt slut. Något alla ambassadörer håller med om.

Totalt har projektet resulterat i över 11 000 genomförda uppdrag där landets ambassadörer träffat och inspirerat mer än 150 000 personer. I Kronobergs län finns just nu 14 stycken ambassadörer och sedan starten 2008 har det i länet genomförts 284 uppdrag där de inspirerat gymnasieklasser, universitetsklasser och enskilda personer kring entreprenörskap och företagande.

En av ambassadörerna på plats var Willemo Carlsson, enligt henne har bästa med att vara ambassadör varit att möta intresserade ungdomar som med stor nyfikenhet velat veta hur det är att vara företagare. Vad som varit det mest jobbiga och varför jag valde att starta. Sen är det roligt att träffa dem långt efteråt och höra att de kommer ihåg vad jag berättade - då vet man att projektet har lyckats.

Veronica Ingolf, Företagarna Kronoberg är ansvarig projektledare och har bara positiva erfarenheter från sin kontakt med länets ambassadörer. ”De ger alla väldigt mycket inspiration och man ser tydligt deras entreprenörsanda, alla är oerhört drivna och de lyfter hela tiden fram nya idéer!