• Christian Myhrberg är inne på sitt fjärde VD-jobb och har erfarenhet från IT-branschen sedan 1992, senast som platschef för Atea i Växjö.

Proppen har gått ur för HRM Softwares webbaserade system

HRM Software AB i Växjö har sedan 2007 investerat kraftigt i ett HR- och lönesystem HRM, och nu har företaget börjat få riktig vind i seglen. Nye VD:n Christian Myhrberg, som tillträdde den 8 april, tror på svarta siffror 2014.
- Det kan kosta 50 – 100 miljoner att bygga upp ett nytt system i vår bransch, avslöjar han. Men vi har långsiktiga ägare, med en klar vision om framtiden, och just nu pågår ett systemskifte bland användarna, som gynnar oss.
HRM står för Human Resources Management, dvs. "hantering av personalresurser" och innefattar mycket mera än löner och personaladministration. Det nya är att IT-lösningen är helt webbaserad, samlar alla funktioner i en gemensam databas och flexibelt kan stödja modernt HR-arbete.
- Vi finns på en konservativ marknad, med många gamla lösningar, säger Christian. Vårt webb-gränssnitt i kombination med ett processtänkande ökar effektiviteten. Utifrån en gemensam databas har vi byggt systemet med tanke på allt som händer, från det att en person blir anställd tills han slutar.
Uppbyggnaden har en stor flexibilitet som gör att man, enligt Christian, kan ändra och "skruva" i systemet så att det passar kundens sätt att arbeta, i stället för att tvinga kunden till anpassning.
Löner får aldrig bli fel, men det är också viktigt också att övriga personalrelaterade rutiner fungerar. HRM Software har därför moduler för t.ex. rekrytering, kompetensplanering, "talent management" (uppföljning av chefsämnen), tidrapportering och schemaläggning. Inte minst i de sistnämnda rutinerna har man en fördel av att systemet är webbaserat.
- Det förenklar mycket för företag som har en spridd verksamhet, t.ex. butikskedjor och andra verksamheter med många individer inblandade, som ska planera, schemalägga och följa upp t.ex. tidrapporter, säger Christian. Man kan komma åt systemet via mobilen eller en "padda".
HRM Software har vuxit från 10 till 35 anställda på två år och fortsätter växa. Idealkunderna har över 1 000 anställda, men många har från 300-400 och uppåt. Och många av dessa håller på att byta system och då får HRM Software chansen att ta marknadsandelar.
- För två år sedan sprang vi efter affärer och fick de svåra uppdragen, som ingen av de andra ville ta i, men nu har proppen gått ur och vi kan fokusera på tillväxt, säger Christian.
- Om tre år har vi förmodligen 60-70 anställda och har etablerat kontor också på andra orter, kanske också internationellt.
Lönesystem har i allmänhet stora skillnader mellan olika länder, berättar han, men på de övriga bitarna finns det även internationella expansionsmöjligheter.
- Vi förhandlar just nu med ett par större koncerner som har 8-10 000 anställda i Sverige och 50-60 000 ytterligare i utlandet. De vill kunna köra sina HR-rutiner på samma sätt över hela världen, bortsett från själva lönebiten, och då passar våra webblösningar väldigt bra, tycker Christian Myhrberg.