• Stojadin Stankovic (t.v.) kom som flykting från Kosovo och anställdes av Patrik Östangård 2008. Från samma by kom för ett par veckor sedan hans släkting Nebosja Jankovic (t.h.), med 20 års erfarenhet av radiatortillverkning, men arbetslös i hemlandet sedan 2004.
  • Patrik Östangård har satt in en ny lackeringslinje, där flödet går en meter i minuten, vilket gör att personalen som sköter in och utmatning levererar ca 250 radiatorer per arbetspass. Högre takt går rent tekniskt, men lönar sig inte i dagsläget eftersom man då behövde ha mera personal vid linjen.

Radiatorfabriken satsar på expansion i en mogen bransch

Lenhovda radiatorfabrik är i dag landets enda tillverkare av traditionella värmeelement. En gång fanns det 19 fabriker, men i dag kommer konkurrensen mest från Polen och Tjeckien, och inte minst från alternativa uppvärmningssystem som värmepumpar och golvvärme. Men Patrik Östangård, som tog över ägandet 2004, är inriktad på expansion och satsar nu på export till Norge och Finland.

- Vi satsar inte på försäljning söder om Sverige, men kanske så småningom också i Baltikum, som vi ser som en naturlig marknad för våra produkter, säger han.

Modellerna är desamma som förr, men tillverkningsmetoderna har ändrats efter hand. Och det har tillkommit ny design i form av släta täckplåtar och prydnadsgaller. De senaste större investeringarna gjordes i fjor i nya lokaler och lackeringslinje för 7 mkr. Patrik har sedan fem år en professionell styrelse, som driver på och det har lett till certifiering enligt ISO 9002, som just blivit klar.

- Det har varit lite besvärligt att få ut all ”nedärvd” kunskap om hur vi arbetar från alla medarbetare, men nu finns det dokumenterat, berättar Patrik. Det mesta har suttit i huvudet på folk och har inte behövt finnas nedskrivet.

Traditionella radiatorer har en given marknad när miljonprogrammets lägenheter ska renoveras. Då kan det bli leveranser på flera hundra element till samma fastighet, men oftast är det enskilda VVS-installatörer som beställer via de grossister som är Radiatorfabrikens vanligaste kunder. Det kan handla om både ny-, om- och tillbyggnad av såväl enskilda villor som hyreshus.

- Lars Johansson, som jag köpte företaget av för 10 år sedan, var förutseende. Han köpte upp ritningar, maskiner och verktyg från konkurrenterna, efterhand som de lades ner, så i dag kan vi förse alla kunder med ersättningsprodukter, oavsett vilken av alla de gamla fabrikerna som gjorde den ursprungliga leveransen, berättar Patrik.

Totalt säljer företaget ca 50 000 radiatorer om året. Marknaden i Sverige är i princip konstant på ca 400 000 radiatorer, men på grund av ökad försäljning till Norge kan det bli aktuellt med en ny produktionslinje för dem. De har egna specifikationer, medan Sverige och andra exportländer har anpassat sig mer till Europastandarden.

Det största problemet vid expansion är att hitta kunnig arbetskraft. Där har Patrik ibland fått gå utomlands. 2008 anställde han en flykting från Kosovo, som hade branscherfarenhet men inga språkkunskaper.

- Han kunde bara säga ”inga problem” men i dag har han blivit en viktig kugge. Och när jag nu annonserade i Europeiska platsjournalen kom han med förslaget att vi skulle ta hit en släkting från Kosovo, som varit arbetslös sedan 2004. Så nu är han här, med sina kunskaper från 20 års anställning på en nedlagd radiatorfabrik därnere.

Ambitionen för Patrik Östangård är att vara rädd om lönsamheten och expandera i balanserad takt, precis som han själv och andra anställda vuxit in i företaget. Han började 1991 med att hänga upp och plocka ned radiatorer på lackeringslinjen. Så småningom blev han produktionsansvarig och när det var dags för den tidigare ägaren att pensionera sig, tog han möjligheten att ta över verksamheten. Dittills hade Radiatorfabriken aldrig varit till salu.

FAKTA Lenhovda Radiatorfabrik AB

Grundat: 1936

Ägare: Patrik Östangård

Bransch: Verkstadsindustri

Omsättning: 40 mkr

Anställda: 25