• – Just nu händer mycket i Älmhult, som har ett brett näringsliv, säger näringslivschef Eddie Hansson.

Rikt näringsliv i Älmhult

Älmhult har ett stort och varierande näringsliv bestående av många olika branscher. Nästan en femtedel av företagen kan hänföras till tillverkande industri. En stor del av produktionen inom Älmhults näringsliv sker inom flaggskeppet Ikea – Ikea är naturligtvis mycket stort och det är vi mycket stolta över. Men därutöver har vi ett rikt näringsliv med 500 aktiebolag och 1700-1800 företag. Många i kommunen jobbar med skog vid sidan av skogsfastigheter. De flesta av företagen är små men växande företag, som har mellan två och 49 anställda, berättar kommunens näringslivschef Eddie Hansson.

I Älmhult jobbar kommunen mycket med företagsstöd, vilket betyder att det dock startas relativt få nya företag men de flesta som startas överlever.

– Sammanfattningsvis kan vi säga att Älmhult har ett väldigt diversifierat näringsliv med gott företagsklimat, där samarbetet mellan olika aktörer är mycket gott. Detta gäller kommunen, arbetsförmedlingen, Almi och Nyföretagarcentrum. Näringslivet är i stort sett mycket aktivt med frukostmöten och ofta återkommande företagsbesök för politiker och tjänstemän, säger Eddie Hansson.

Just nu händer mycket i Älmhult, där centrumutvecklingen står högt på agendan med stora planer för en ny esplanad, som ska fräschas upp och göras fin. Det kommer även hända mycket på torget framöver och även för att utveckla handelsplats Älmhult, lovar näringslivschefen.

– Precis som inom många andra kommunerföeer jobbar vi mycket för att förbättra centrumhandeln. Vi har anställt en särskild person som ska ansvara för utvecklingen av centrumhandeln, förklarar Eddie.

Eddie Hansson betonar att det handlar om att jobba tillsammans inom kommunen och det är viktigt att alla drar åt samma håll.

– Efter tre och ett halvt års arbete som näringslivschef i Älmhult älskar jag den här kommunen. Dessförinnan var jag näringslivscoach och jobbade som säljare.

Kommunen har låg arbetslöshet men brist på kompetensförsörjning inte minst när det gäller hantverksyrken, lärare och elmontörer. Inflyttningen är stor inom kommunen med ett fantastiskt läge vid 23-an och stambanan. Just nu står 1500 personer i kö till det kommunala bostadsaktiebolaget.

– Vi har ett gott samarbete och utbyte med Ikea, som har 15 bolag och 4700 anställda. Vi kan bara nämna Ikea Industries, som tillverkar köksluckor, Ikea Communications som gör katalogen, IOS som svarar för produktutvecklingen, Ikea Components som gör beslag bredvid gigantiska lagerverksamheten. Ett gemensamt engagemang är bra både för kommunen och Ikea, fastslår Eddie Hansson.

Fakta Älmhult

Älmhult har ett brett näringsliv med 500 aktiebolag och 1700-1800 företag. Många i kommunen jobbar med skogsföretag. De flesta av företagen är små företag som har mellan två och 49 anställda. Flaggskeppet IKEA har 4700 anställda inom 15 bolag.

Precis som inom många andra kommuner jobbar vi mycket för att förbättra centrumhandeln.