• Jussi Lehikoinen, grundare och ägare av Robotteknik, tror på ljus framtid för robotindustrin.
  • Endast fantasin sätter gränser för utvecklingen av robottekniken.

Robotindustrin har en ljus framtid

Företaget Robotteknik Automation AB i Vetlanda har funnits i snart tjugo år. Jussi Lehikoinen, grundare och ägare av detta expanderande företag i Vetlanda, spår en ljus framtid för robotar inom automation.

– Vi är generalagenter i Sverige för Hyundai Robotics, Denso Robotics och även EyeFeeder som är en väldigt smart lösning för frammatning av material vid t.ex. styrda maskiner men även vid andra produktionsflöden där det krävs en intelligent vision baserat matningssystem.

Robotteknik Automation AB i Vetlanda har specialiserat sig på robotbiten och inte gett sig in i tillverkningsprocessen av allt som behövs byggas, vi har duktiga underleverantörer som hjälper oss med den delen. Företaget har tio anställda, varav fyra servicetekniker som reser runt och installerar nya celler, servar maskiner och gör olika programmeringsuppdrag. Dessutom har man tre konstruktörer anställda på företagets nyöppnade kontor i Karlskrona, där även en säljare är stationerad.

Som erfaren företagare inom en expanderande och föränderlig bransch konstaterar Jussi Lehikoinen att mycket kan hända snabbt inom verkstadsindustrin, som påverkar hela kedjan i ett globalt sammanhang.

– Många av våra kunder är underleverantör till fordonsindustrin som Volvo och Scania och har haft denna roll sedan jag startade bolaget 1998, säger Jussi Lehikoinen.

Innan han startade det egna företaget i Vetlanda var Jussi anställd på Yaskawa Nordic, ett japanskt företag med sitt europeiska huvudkontor i Torsås utanför Kalmar.

– Jag jobbade som servicetekniker och reste mycket över hela landet och var knappt aldrig hemma. Till slut valde jag att dra igång en egen verksamhet hemma i Vetlanda och på den vägen är det efter snart tjugo år, berättar snart 50-åriga Jussi Lehikoinen.

Vetlandaföretaget Robotteknik Automation AB har fått en stark ställning under de två senaste decennierna och har numera arbetat upp en kundkrets bland företag i hela södra och mellersta Sverige med utgångspunkt från sitt huvudkontor beläget i Vetlanda.

Företaget har en allsidig produktion med inriktning på enskilda robotar, standardceller och kompletta produktionslinjer.

Det betyder att man verkar över hela spektrat, en hel del är svetsning och maskin betjäning, men endast fantasin sätter gränser för framtidens robotapplikationer.

– Det blir mer och mer komplext inom automation och vi får allt mer avancerade konstruktioner att lösa för att uppfylla företagens krav på skräddarsydd produktions utrustning. Automatisering är en förutsättning för att vi ska kunna konkurrera med låglöneländer och kunna behålla arbetskraften i landet, fastslår Jussi Lehikoinen.