• Robotar i alla hörn på Elmia Automation. Foto: Henrik Simonsen
  • Yrkes-SM i industrielektronik och mekatronik avgjordes på Elmia Automation. Foto: Henrik Simonsen
  • Hasse och Eva Carlsson från Ekenässjöbaserade IBAG presenterade sina världsledande spindlar. Foto: Henrik Simonsen

Robotmässan större än någonsin

Elmia Automation, eller robotmässa, anordnades under fyra dagar i början av maj i år och den var större än tidigare och är nu den ledande automationsmässan för den svenska tillverkningsindustrin. På mässan fanns också svenskt mästerskap och en barnbok om robotar.

Automationsmässan har nu två år på nacken och har vuxit för varje år. Elmia Automation har blivit 25 procent större än för två år sedan och antalet utställare i år var 129 på en yta av 4 421 kvadratmeter. Besökssiffran blev 6 156.

Arrangörerna är nöjda.

– Det här var den mest heltäckande automationsmässan för tillverkningsindustrin som någonsin arrangerats i Sverige Det märktes att mässan etablerat sig som den ledande automationsmässan för tillverkningsindustrin. Utställarna visade fler lösningar än senast och det var över 80 robotar på plats i de båda hallarna, säger projektledare Lina Kåvestam.

Givande

Mässan var också givande för utställarna.

– Flera företag har slagit all-time-high på leads under en och samma mässa, säger Manne Seifter, ordförande i Svenska Automationsgruppen.

Flera stora aktörer ställde upp stora montrar och visade vad deras robotar kan göra.

Flera av de stora företagen vill se mer satsning på automation, inte minst vid utbildningar men man tar också fram nya robotlösningar som ska vara enklare att arbeta med.

50 miljarder

Automationsindustrin är en växande bransch i Sverige med en omsättning på cirka 50 miljarder av mellan 500 och 1000 företag.

Robottekniken är en grundpelare för att svensk industri ska fortsätta vara konkurrenskraftig.

– Automation har en stor strategisk betydelse, vår starka exportindustri beror till stor del på att vi kan konkurrera med hög produktivitet genom bland annat en effektiv automation, menar Mikael Klintberg, processledare för kunskapsklustret Automation Region.

Barometer

Vid mässan presenterade Svensk Industriförening (Sinf) sin senaste underleverantörsbarometer. Den visade på goda tider för branschen. Drygt hälften av företagen har ökat sin omsättning och hälften förväntar fortsatt ökad orderingång. 2 av 3 underleverantörer tror på en fortsatt positiv konjunkturutveckling under hela 2014. Även lönsamhetsutvecklingen är positiv, nära hälften av företagen anger en lönsamhetsökning jämfört med samma period 2013. Barometern gav också en känga till de olika partierna för en bristande industripolitik. Bara fyra procent av företagen anser att regeringsalternativen redogjort för sin industripolitik.

Yrkes-SM

Mässan handlade inte bara om robotföretag och teknik. Kunskapsklustret Automation Region passade också på att sälja sin nyutgivna barnbok Cax: den trettonde roboten.

– Utan automation och kunniga ingenjörer kan vi inte vara konkurrenskraftiga. Därför krävs kunskap på alla nivåer. Vår barnbok om automation är bara ett sätt att förmedla det på, förklarar Mikael Klintberg.

På mässan arrangerades också semifinalerna av Yrkes-SM i industrielektronik och mekatronik. Ett sätt att locka ungdomar till branschen.

Nästa automationsmässa arrangeras år 2016.