• Tarja Berge, Almi Invest. Foto: Anders Sjögren
  • Peter Qvarnström, Werma teknik AB i Västervik Arne Bernström, Bernströms truck AB. Foto: Anders Sjögren
  • Jörgen Pettersson, Företagsmarknadschef Tjustbygdens Sparbank. Foto: Anders Sjögren
  • Eva Nyvaller, Entreprenörsinvest. Foto: Anders Sjögren

Så kan din idé utvecklas till verksamhet

Onsdagen den åttonde november bjöd Tjustbygdens Sparbank i Västervik in till en investeringsdag. Ett 30-tal företag besökte eventet, där bland annat Almi Invest och Entreprenörsinvest deltog som föreläsare och berättade hur de väljer vilka företag de vill investera i.

Många mindre och medelstora företag behöver kapital för att utvecklas och fortsätta att växa. Att gå till banken för att ta lån är kanske inte alltid rätt väg att gå utan det finns aktörer som Almi Invest.

Tarja Berge från Almi Invest Jönköping berättar hur de arbetar och ser på nyföretagande de väljer att investera i.

Idag har vi cirka 400 portföljbolag som vi är delägare i. Vi startade 2009 och när vi drog igång hade vi en miljard kronor i kapital. Hälften av pengarna kom från EU, Almi bidrog med 25 procent och regionerna i Småland och de södra länen bidrar med 25 procent. Målsättningen är att investera pengar i små och medelstora företag.

Det finns bolag som inte har tillgång till ägarkapital. Förr tog man lån på banken, men många nya teknikföretag behöver mycket kapital i början. Vi väljer att investera i tidiga faser och bolag som har en del utveckling kvar.

Som investbolag vill man göra en bra affär och som aktieägare vill man kunna sälja av sina aktier med vinst efter fem till sex år. Ett Västerviksföretag som man har valt att gå in i är Marströms Composit.

Tidigare gjorde man master till segelbåtar, men har ändrat inriktning mot industrisidan. Den processen är nu igång. De var ett moget bolag och då 2012 kunde vi gå in i sådana projekt, men det gör vi inte längre.

Ett annat bolag som Almi Invest har gått in i med kapital är Solution for tomorrow AB, i Väckelsång, utanför Tingsryd.

De har utvecklat en mobil röntgenutrustning som går att användas genom att frakta till tillexempel särskilda boenden.

Almi Invest har startat en grön fond, som ska investera i koldioxid reducerande effekter.

Där har vi 650 miljoner kronor och den första investeringen görs nästa år.

Team bättre än affärsidé

Eva Nyvaller kommer från Entreprenörsinvest som är ett dotterbolag till Kamperad stiftelsen.

Anledningen till att Kamperad stiftelsen valt att bilda ett investbolag är att stiftelsen ger pengar till välgörenhet, forskning, miljö, hälsa och samhällsutveckling. De gör inga investeringar.

2013 startade man Entreprenörsivest som satsar pengar i små bolag som drivs av entreprenörer. På samma sätt som Almi Invest, vill vi ha avkastning och den avkastningen går tillbaka till stiftelsen, säger Eva Nyvaller från Entreprenörsinvest.

Grundtanken är att investera i företag som skapar utveckling, jobb och skatteintäkter utanför storstäderna i Sverige.

Viket urval har ni?

Först är att företaget ligger utanför storstäderna. Det andra är att det är ett team som ligger bakom. Det är svårt att göra allt själv. Det ska finnas ett kundsug efter de produkter eller tjänster man tillverkar och säljer som ger en bra affär samt att det måste vara någonting som kan lanseras i landet och utomlands. Att söka pengar för att starta ett café är ointressant i våra ögon.

Hon menar att de företag som är intressanta att investera i drivs av ägaren som själv svettas och tänker i bolaget. Samt att det finns ett team som är drivande.

Ett fungerande team är bättre än en affärsidé. Med rätt team gör man skillnad.

Saknar ungdomar i kommunen

Jörgen Pettersson är företagsmarknadschef på Tjustbygdens Sparbank. Han menar att det finns många affärsidéer som inte kommer fram idag.

Det kan gälla pengar eller stöd. Man kanske behöver stöd genom att prata med någon som tidigare har gjort resan själv. Vi kan samla både Almi Invest, Västervik Framåt och något annat företag så att nyföretagare kan få det stödet de behöver. Är det bra för företaget är det också bra för Västervik.

Han tycker sig se ett demografiskt problem i Västerviks kommun.

Det saknas personer mellan 20-40 år i kommunen. Många ungdomar väljer att flytta härifrån och tar med sig sina idéer. Det skulle vara roligt om ett nytt framgångsrikt teknikföretag som tänker nytt skulle startas upp i Västervik.