• Jakob Dahlquist, brandingenjör, och Fredrik Andersson, förvaltare hos Bostadsbolaget, är båda mycket nöjda med samarbetet för att förbättra trygghet och nöjdhet för hyresgästerna i Bostadsbolagets fastigheter. Foto: Lena Dahlberg
  • Fredrik Andersson, Bostadsbolaget, Jakob Dahlquist, räddningstjänsten, Raimo Miettinen, hyresgäst och Imre Jenei, Bostadsbolaget samarbetar när det gäller att uppdatera brandsäkerheten i bostadsområdet Midgård i Västervik.

Samarbetar för ökad säkerhet

Att alla ska känna sig trygga i sin bostad och i det område man bor i är viktigt för Bostadsbolaget i Västervik. Därför har man sedan en tid tillbaka tittat på hur man kan tillmötesgå hyresgästernas behov av trygghet och trivsel. – Vi har bland annat inlett ett samarbete med Räddningstjänsten i Västervik, säger Fredrik Andersson, förvaltare hos Bostadsbolaget.

Räddningstjänstens mål är att skapa ett tryggare och säkrare samhälle. Därför jobbar de mycket med förebyggande arbete.

– Vi har ett nära samarbete med många företag i kommunen, bland annat Bostadsbolaget, säger brandingenjör Jakob Dahlquist.

– Det kan handla om allt från information och utbildning till en översyn av vad som kan vara lämpligt att komplettera med när det gäller brandskydd av olika slag.

Bostadsbolaget ska nu se över alla sina hyresfastigheter för att se vad som kan göras för att öka brandsäkerheten. De har börjat med bostadsområdet Midgård. Enligt Fredrik Andersson handlar förstås inte hyresgästernas behov av trygghet enbart om brandskydd.

– Det kan handla om allt möjligt. Många upplever att de är rädda för mörka gränder – då måste vi titta på belysningen. Det kan också vara en rädsla för att gå ut sent, då kan grannsamverkan vara en åtgärd. Vet du vilka dina grannar är och börjar hälsa kanske det även blir mer naturligt att prata om annat och då också veta vilka som hör hemma i området.

– Att öka medvetenheten hos hyresgästerna är viktigt, men även öka kunskapen. Det gör vi bland annat genom informationsträffar och uppföljningar. Vi utbildar också vår personal i frågor som har med trygghet och trivsel att göra.

– Förutom räddningstjänsten samarbetar vi även med polis och försäkringsbolag.

Investering som ger vinst

Det nära samarbetet med räddningstjänsten har resulterat i att alla lägenheter i området Midgård utrustas med brandsläckare och brandfilt.

– Räddningstjänsten gör en stor satsning när det gäller bostadstillsyn. Vi kontrollerar alla brandvarnare, pratar med hyresgästerna om vilka risker som kan finnas i bostaden, inte bara när det gäller brand, samt utbildar Bostadsbolagets personal. Det är sedan de som sätter upp brandsläckare och brandfiltar, säger Jakob Dahlquist.

– Det finns en stor vilja hos Bostadsbolaget när det gäller den här formen av samarbete, något vi ser mycket positivt på.

– För vår del är det här bara början, säger Fredrik Andersson. Vi ska gå igenom alla våra fastigheter. Även om det blir en ökad kostnad nu så ser vi långsiktigt på den här investeringen. Trygga och nöjda hyresgäster som söker sig till oss och som stannar kvar. Det är bra för oss.