• - Det pekar uppåt för Vetlanda, säger Robert Peuravaara på NUVAB, Näringslivsutveckling i Vetlanda AB.
  • - Fler och fler företag vill etablera sig i Vetlanda- säger AnnKatrin Karlberg, ordförande i NUVAB, och Robert Peuavaara, verksamhetsledare.

Samarbetet mellan kommun och företag leder näringslivet i Vetlanda framåt

Robert Peuravaara, verksamhetsledare på Näringslivsutveckling i Vetlanda AB, NUVAB, ser mycket positivt på näringslivsklimatet i kommunen. – Det som för arbetet framåt är vårt goda samarbete mellan företagare, politiker och tjänstemän.

Vi har det gemensamma målet att fler företag ska kunna växa och etablera sig här och därmed skapa sysselsättning och tillväxt i Vetlanda nu och i framtiden, säger Robert Peuravaara.

Nätverksträffar och öppet hus hjälper till att öka samarbetet. Företagen öppnar också upp för att förbättra kommunikationen och därmed förbättra förståelsen för verksamheterna.

– Genom att ha gemensamma träffar är det lättare för företagen att kunna ställa frågor öga mot öga med politiker och tjänstemän. Plan- och byggavdelningen i Vetlanda kommun arbetar proaktivt med god framhållning för att fler företag ska kunna etablera sig i Vetlanda snabbt och enkelt. I den senaste mätningen som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gjorde placerade sig Vetlanda på sjunde plats i Sverige när det gäller att ge servicen till företagen.

Tillväxt Vetlanda är ett utmärkt exempel på samverkan där Vetlanda kommun, fastighetsbolaget, NUVAB och Svensk Handel samvekar. Cecilia Hjort Athler är verksamhetsansvarig för Tillväxt Vetlanda med målet att göra centralorten än mer attraktiv.

Vi får fler och fler förfrågningar från företag som vill etablera sig här.

Det är också fler som vill bosätta sig i vår kommun. I Vetlanda byggs och planeras det för bostäder både av kommunen och privata aktörer.

Industrin går bra, utmärkande är våra hustillverkare och dess underleverantörer.

– Vi har också företag i vår kommun som hjälper andra att automatisera. Dessa robotföretag har stora orderingångar och behöver även nyanställa, säger Robert Peuravaara som tidigare arbetat med näringslivsfrågor bland annat i sin tidigare hemkommun Kiruna.

Det finns en stark framtidstro bland företagen här i Vetlanda och många investerar och utökar sin verksamhet.

Bland annat. investerade företaget Beslag & Metall 100 miljoner i en av norra Europas största avancerade tryckpressar.

I UC senaste mätning så hade företagen i Vetlanda den största omsättningsökningen i länet, på femte plats i Sverige. Det är ett verkligt tryck här.

– Detta visar att andan av tillväxt sprider sig som ringarna på vattnet. Överlag har nyföretagandet haft stark tillväxt i Vetlanda inom alla branscher och det beräknas fortgå. Tjänsteföretagen ökar och turismen är på stark frammarsch. Det finns till exempel ett mycket stort intresse från utländska researrangörer att förlägga fler paketresor till Vetlanda regionen.

– Vi är en attraktiv kommun som fler vill flytta till. Utöver det har vi också blivit utsedda till

Smålands idrottskommun, så ni är alla välkomna till Vetlanda, avslutar Robert Peuravaara.