Samarbetsorganisation stärker tillväxten

För att förverkliga visionen om rättvisare villkor och stödja försäljning av medlemmarnas tjänster och produkter skräddarsys en samorganisationen inom Region Kronoberg i samarbete med Tillväxtverket.

Det handlar om utveckling av regional samverkan för fler och växande arbetsintegrerade sociala företag. Behovet bedöms starkt med tanke på att tillväxtkraften är stor inom små och medelstora företag inom de närmaste åren även med. avseende på expansionskraven på socialt integrerade företag med höga lönsamhetskriterier som grundplåt.