Samverkansdag för grön samverkan

Den 21 juni står årets samverkansdag för dörren med fokus på omställning till fossilfria fordon och transporter.

Denna dag presenteras både åtgärder och initiativ samt diskussion kring nästa steg för att skala upp och snabba på utvecklingen. Dagen arrangeras genom en samverkan mellan GreenCharge, Miljöfordon Sverige, Småländska Bränslen, El- och gasbilar, Energikontor Sydost med den regionala energi- och klimatrådgivningen samt nätverket för fossilfria drivmedel samt Region Halland.