• Nytt för i år är att stamveden flisas direkt på plats, visar bränslechefen Ragnhild Oskarsson och kommunikationschefen Maria Bengtsson.

Sandviksverket laddar med stamvedsflis direkt vid nya biobränslepannan

Just nu går Sandviksverket för högtryck för att klara det ökade värmebehovet under den kalla årstiden. I år är det första gången som flisning av stamved utförs direkt i anslutning till Sandviksverket i Växjö. – Nu körs veden direkt till Sandviksverket utan att gå via terminal och vi undviker onödiga transporter och de utsläpp som detta för med sig, säger bränslechefen Ragnhild Oskarsson.

Ragnhild Oskarsson guidar tillsammans med kommunikationschefen Maria Bengtsson runt på Sandviksverket, som blivit vida berömt för att ha introducerat biobränsle redan under 1980-talet.

– Vi gör en betydande miljövinst i och med att våra leverantörer inte transporterar bränsleveden via en terminal där den lastas Just nu kör vi två av våra pannor för att hålla temperaturen uppe hos Växjöborna. I den intilliggande ackumulatortanken buffras varmvatten upp så att produktionen blir jämnare. Användningen av värme och varmvatten skiljer sig vid olika tidpunkter på dagen och under veckan. Med ackumulatorn minskar vi toppar och dalar i produktionen vilket bidrar till bättre miljövärden och lägre produktionskostnader, säger Maria Bengtsson.

Den här säsongen har flisning av stamved gjort sitt intåg på Sandviksverket efter tillstånd från länsstyrelsen, då man säkerställt att aktuella miljötillstånd är uppfyllda.

– Vi flisar själva och har fått tillstånd för innevarande säsong. Stamveden som vi flisar upp själva utgör endast tio procent av totala behovet av detta sortiment. Fortfarande köper vi in största delen av stamvedsflisen från våra utomstående leverantörer. Den bränsleved som används är sådan som inte går att använda till annan produktion, exempelvis till sågat virke eller pappersmassa, utvecklar Ragnhild Oskarsson.

Numera är oljan på Sandviksverket sedan många år tillbaka utbytt till biobränsle från de småländska skogarna. I dagsläget motsvarar värmeproduktionen vid Sandviksverket cirka 85 procent av all värme och varmvatten i Växjö och elproduktionen motsvarar cirka hälften av elanvändningen i Växjö.

– Sandvik 3 producerar värme och el hela året, bortsett från en period av underhåll på sommaren. Under årets kallaste period, november-mars, körs Sandvik 2 som en topplastpanna.

Den totala produktionen beror på produktionen av el och det värmeunderlag som finns, betonar Ragnhild Oskarsson.