• Hans Johnsson är marknadschef på Oskarshamns Energi. Foto. Emma Sellbrink
  • På området där kraftvärmeanläggningen ska stå byggs det för fullt.
  • Den nya kraftvärmeanläggningen ligger bredvid den gamla. Breget som tidigare fanns på platsen har sprängts bort och en del av det återanvänds som grus i bygget.
  • Flis av rester från skogsindustrin används redan nu för att ge Oskarshamnsborna fjärrvärme.

Satsar 300 miljoner på ny kraftvärmeanläggning

”Det här är Oskarshamns största miljösatsning någonsin”

300 miljoner kronor. Så mycket satsar Oskarshamn energi på en ny kraftvärmeanläggning. Det är Oskarshamns största miljösatsning någonsin, och kommer att göra så att fjärrvärmen i kommunen till 99 procent produceras med förnybara biobränslen. – Sedan 2007 har intresset för fjärrvärme ökat med 50 procent, säger Hans Johnsson, marknadschef på Oskarshamn energi.

Allt fler väljer fjärrvärme till sina hus eller lägenheter. I Oskarshamn har intresset ökat sedan starten och accelererat de senaste åren.

– Vi har vuxit ur den fjärrvärmeproduktion vi har idag. Fjärrvärme är populärt, dels av miljöskäl och dels för att det är enkelt, det är två rör in i huset och sedan sköter det sig i stort sett själv, säger Hans Johnsson.

2011 beslutade därför Oskarshamn energi att bygga en ny, modern kraftvärmeanläggning för att säkerställa en låg miljöpåverkan och ett konkurrenskraftigt fjärrvärmepris över tiden. Anläggningen ska vara klar värmeåret 2015, och vid byggarbetsplatsen, som ligger bredvid den nuvarande anläggningen, råder full aktivitet. Berget som fanns på platsen har sprängts bort, och grunden håller på att gjutas. 100-tal personer beräknas ha jobbat med projektet när det är klart.

Minskar utsläppen

Kraftvärmeanläggningen kommer att eldas med rester från skogs- och träindustrin som flisas, och när kraftvärmeanläggningen är i drift beräknas utsläppen minska från 16 000 ton koldioxid till cirka 500 ton.

– En del väljer andra bränslen som exempelvis sopor istället för träflis, men med tanke på hur det ser ut här runt omkring med all skog så kändes det självklart att välja det här bränslet. Skogsindustrin kommer ju dessutom alltid att finnas. Det är ju transporterna som på sikt blir allt dyrare, men här har vi skogen nära inpå, säger Hans Johnsson.

El till 2300 hushåll

Anläggningen kommer att ha en effekt på 17 megawatt värme, och dessutom fyra megawatt el. Produktionsvolymen kommer att bli 100 GWh fjärrvärme och 19 GWh el, vilket motsvarar värme till cirka 5000 villor och el till cirka 2300 hushåll. Idag värms cirka 270 villor, 4700 lägenheter och 43 fastigheter i Oskarshamn upp med fjärrvärme.

Oskarshamn energi ägs till 50 procent av Oskarshamns kommun och till 50 procent av Eon.

– Vi arbetar mycket med miljöfrågor på Oskarshamn Energi, förutom fjärrvärme har vi även etablerat en biogasmack och laddstolpe för elbilar, säger Hans Johnsson.