Satsar på värmekraftbranschen

Många har varit inblandade i bygget av det nya kraftvärmeverket i Vimmerby. Ett av företagen är Dekon Engineering AB i Västervik, som varit med vid driftsättningen.

VÄSTERVIK

Dekon är ett konsultföretag som arbetar övervägande inom energi- och värmekraftbranschen.

– Det är en intressant och ganska nischad bransch, säger vd Håkan Johansson.

Företaget gör jobb över i stort sett hela världen.

– Det är ofta en svensk leverantör som levererar utrustning eller en komplett värmeanläggning till ett annat land men saknar egen personal som driftsätter den, så då gör vi det åt dem. Men huvuddelen av jobben har vi i Sverige.

I Vimmerby har Dekon haft som mest fyra personer på plats. Två personer för att köra anläggningen, en person som förstärker driftsättningsorganisationen och ytterligare en som bygger upp VEMABs underhålls-system för hur underhåll och dokumentation ska skötas på anläggningarna.

Och företaget växer.

– Före årsskiftet blev vi 16 stycken, och då sa vi att nu sätter vi ned foten och känner av marknaden samt vår egen organisation innan vi anställer någon mer. Men det fick snart omprövas och vi anställde den 17:e konsulten och snart är vi på väg mot nummer 18 också, säger Håkan Johansson och skrattar.

Att många företag har allt mer slimmade organisationer är något som Dekon märker av.

– Många får problem med att täcka upp när de får vakanser eller tex. sjukdomar i sin organisation, och då kommer vi in. Det kan handla om allt från ett dygn till fyra år.