Satsningen som ska stärka svensk industri är igång

Den 28 april invigdes Jönköping Universitys nya forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning – SPARK. Den ska bidra till att utveckla regionens och Sveriges tillverkningsföretag mot mer kunskapsintensiva produkter och processer.

– Från Husqvarnas sida ser vi det här som ett mycket betydelsefullt initiativ. SPARK kommer bidra med viktig kompetensförsörjning och på längre sikt ser vi att forskningssamarbeten inom kunskapsintensiv produktframtagning kommer få betydelse för utvecklingen av våra produkt- och produktionsstrategier, menade Andreas Rangert, produktutvecklingsansvarig på Husqvarna Group, när han talade under invigningen.

Möter industrins behov

Enligt bland annat OECD är ett ökat kunskapsinnehåll i produkter och processer en förutsättning för att svensk tillverkningsindustri ska vara fortsatt stark i den globala konkurrensen. Inriktningen mot kunskapsintensiv produktframtagning ligger därför väl i linje med den forskning och kompetens som svenska företag behöver för att vara konkurrenskraftiga.

Den nu invigda satsningen görs med stöd av KK-stiftelsen. Forskning som delfinansieras av KK-stiftelsen ska samproduceras med näringslivet. Det innebär att forskningsprojekt inom miljön kommer att genomföras i nära samarbete med olika företag.

Forskning inom många områden

Under invigningen hölls en utställning där ett 30-tal av högskolans pågående forsknings- och utbildningsprojekt kopplade till SPARK presenterades. Projekten finns inom ett brett spektrum av områden, såsom logistik, gjuteriteknik, ortopedteknik och IT, och drivs i samproduktion med runt 70 olika företag.