• Säkerhet, komfort och kvalitet är tre ledord som gäller för Scanias lastbilar.
  • Just nu pågår utbyggnader på tre håll på fabriksområdet i Oskarshamn. En av två platschefer på Scania är Marcus Holm.
  • Här monteras all inredning i de nya Scaniahytterna. Oskarshamnsfabriken är den enda i Europa.

Scania satsar stort i Oskarshamn

Lastbilstillverkaren Scania har påbörjat en av de största utbyggnaderna och investeringarna i företagets historia i Oskarshamn. – Vi tänker bygga en ny karosseriverkstad, ett nytt grundmåleri och ett nytt lager för alla monteringsdetaljer, berättar platschefen Marcus Holm.
Planerna att kunna effektivisera produktionen av lastbilshytter och att öka volymerna har funnits i några år. Planerna på ett nytt grundmåleri kom först och under senhösten påbörjades byggandet av  karossverkstaden och en ny logistikhall för alla slags komponenter.
– Sedan många år är Scania här i Oskarshamn ett ”mekka” för ingenjörer, plåtformering, svetsteknologi och stora logistikflöden – här finns helt enkelt ett unikt kunnande. Trots ett redan bra resultat tror vi att vi kan bli ännu effektivare, höja vår kvalitet och fördubbla vår produktion av hytter, säger Marcus Holm som är platschef med ansvar för pressning, karosseri och allt målningsarbete på fabriken.

Fem våningar

Byggprocessen för det nya grundmåleriet, den nya logistikhallen intill monteringen och karossverkstaden är redan igång på tre olika platser på fabriksområdet.
– Det vi räknar med skall först vara igång är grundmåleriet, där det skall provmålas redan om mindre än ett år. Byggnaden blir i fem olika plan, där själva målningen (med pulverfärg) sker i byggnadens mitt – alltså på tredje våningen, berättar Marcus Holm.
– Karossverkstaden är ett riktigt jättebygge, 300 meter lång och 100 meter bred byggnad. När produktionen kan komma igång där är för tidigt att säga, uppskattningsvis handlar det om 3-5 år.
Vi organiserar oss i projektform vid sådana här insatser, det är personerna i teamen som får det här att hända. Vi har många kompetenta medarbetare och personalen är klart utryckt vår  värdefullaste resurs här på Scania, menar Marcus Holm.

Framtidens Scania

Trots den redan stora produktionen tror man på Oskarshamnsfabriken att produktionen kan fördubblas.
– Scania är måhända ett stort företag, men i hela fordonsindustrin är vi inte så stora. Vi måste göra det vi är duktiga på, på ett resurseffektivt sätt. Vi är väldigt måna om relationen med våra leverantörer och starkt beroende av att alla inblandade gör sin del på ett bra sätt. Vi vill ha ett långsiktigt samarbete med alla dem som vi har ett gränssnitt emot, säger Marcus Holm.
I dagsläget arbetar ungefär 2 000 personer på Scania.
För att säkerställa rekryteringen av framtidens personal samarbetar man med kommunen, universiteten i Växjö och Linköping, samt även Elajo-ägda Etec som är en utbildningsenhet på gymnasie- och yrkeshögskolenivå med inriktning på elteknik och automation. Till och med femteklassarna får idag information om vilka arbeten som finns fabriken i Oskarshamn.

Enorma flöden

Som ”förstagångsbesökare” på Scania har man mängder av intryck att hantera och försöka förstå vilka volymer det handlar om.
– Vi hanterar enorma mängder gods här. Bara för en vecka handlar dom om 18 000 kubikmeter gods med en vikt på 2 300 ton eller 18 000 pallar. Varje vecka lämnar ungefär 200 trailers fabriken med våra hytter, förutom de 35 specialfordon som kör till Södertälje.
Inom Scaniakoncernen produceras cirka 61 000 (2012) lastbilar per år.
All hyttproduktion för Europa sker i Oskarshamn, där europamarknaden innehar 43 procent av Scanias försäljning.

– Prognosen vi arbetar är alltså att fördubbla vår produktionskapacitet, men när detta kan ske beror på efterfrågan. Vi arbetar ständigt med att hålla bra relationer med våra anställda och våra underleverantörer. Även om tekniken hjälper till, så är det människor som står för produktionen av våra hytter, säger Marcus Holm.

FAKTA/ Logistikcenter Scania

Scania planerar att etablera ett nytt logistikcenter i Kvastmossen, väster om E22.  Anläggningen ska bestå av 20 000 kvm uppvärmda lagerytor och 15 000 kvm under skärmtak.
Centret innebär en effektivare materialhantering och tillför kapacitet som krävs för den ökning av den hyttproduktionen som planeras fram till 2020.
Lokalerna vid Kvastmossen kommer att hyras av Scania på långtidskontrakt.
Anläggningen ska stå färdig i början av 2015.