• Företagsnätverket Science Park bygger flera samarbetsprojekt mellan forskning och näringsliv. Foto: Henrik Simonsen
  • Jönköping ska bli Science City i ett samarbete mellan Högskolan och Jönköpings kommun. Foto: Henrik Simonsen

Science City – stor satsning på forskning och företagande i Jönköping

Ett utbyggt campus dit fler utländska studenter lockas och utökat samarbete med näringslivet sker, flera treåriga forskningsprogram tillsammans med näringslivet och extra satsning på innovationer. Högskolan i Jönköping försöker driva på näringslivsutvecklingen i Jönköping.

Jönköpings högskola, Regionförbundet och företrädare från näringslivet drar under hösten igång ett gemensamt forskningsprogram.

Tanken är att Jönköpings ska få en mer framskjuten position som forskningsregion. Det handlar om att ta fram kunskap som kan användas hos företagen och bidra till att förbättra kompetensförsörjningen.

Forskningsprogrammen ska pågå i tre år. Statliga Vinnova är med och bygger upp programmen. Regionförbundet och högskolan i Jönköping går in med 5 miljoner kronor vardera och näringslivet bidrar med egen tid motsvarande cirka 10 miljoner kronor.

Relevanta problem

– Att vi jobbar med problem som är direkt relevanta för de delaktiga företagen och att de bidrar med egen tid snarare än pengar ger goda förutsättningar att skapa genuin samverkan. Jag hoppas detta är den första omgången av flera med företagsnära forskningsprojekt, säger Lars Niklasson, prorektor vid Högskolan i Jönköping.

De tre forskningsprojekten är dels PEOPLE där forskare och företag tillsammans ska arbeta för att förebygga vävnadsskador från hjälpmedel som proteser och rullstolar och dels två projekt om förutsättningar för företag att behålla produktion i Sverige och ett simuleringsverktyg som ska underlätta industriell produktframtagning.

Forskare och tio företag kommer vara med i arbetet.

Vetenskapsstaden

Högskolan har också kommit överens med Jönköpings kommun om att bygga Science City, vetenskapsstaden. Tanken är att det ska bli en stadsmiljö med driv där studenter, företag och forskare samarbetar.

En stor del av arbetet med vetenskapsstaden går ut på att locka utländska studenter och få till internationella samarbeten. Man vill också försöka dra till sig spetskompetens inom utvalda områden.

Konkret innebär det bland annat att högskolans campusområde växer.

– Vår högskola finns mitt i stan, och alldeles intill ligger Science Park Jönköping. Dessutom har vi förmånen att verka i en kommun med en framsynt stadsbyggnadsvision. Vi vill samla dessa krafter för att utveckla campusområdet till en Science City där inkubatorsverksamhet, forskningsinstitut, näringsliv och offentlig förvaltning, samt tiotusentals studenter integreras i en dynamisk stadsmiljö med bostäder, mötesplatser, samarbeten och kulturliv, säger Anita Hansbo, högskolans rektor.

Företagsnära forskning

I ett tredje samarbete satsar högskolan i Jönköping och företagsinkubatorn Science Park på ytterligare företagsnära forskning. Den här gången handlar det om innovationer.

– Det finns en stor potential för högskolan att växa inom forskningsområdet. Tillsammans kan vi prioritera forskningsinsatser som näringslivet efterfrågar och på så sätt bidra till ökad tillväxt i regionens företag säger Dan Friberg, vd på Science Park Jönköping som anställt en innovationsrådgivare som ska hjälpa till att föra företag och forskning samman.

Det handlar främst om innovationer inom hälsobranschen, innovationer inom gjuteri, bygg och belysning, bland annat inom energieffektivisering samt innovationer i kreativa näringar om till exempel medieproduktion.