• – Science Park har goda möjligheter att hjälpa såväl entreprenörer som befintliga bolag att utveckla nya idéer och affärer, säger Gustav Österström, tillförordnad VD för Science Park i Jönköping.

Science Park tar helhetsgrepp för att utveckla nya företag och affärer

Science Park i Jönköpings län tar ett helhetsgrepp mellan högskola, näringsliv och länets kommuner för att stötta affärsutveckling i hela regionen. – På detta sätt sticker vi ut jämfört med andra regioner i landet, säger Gustav Österström, tillförordnad VD för Science Park i Jönköping.

Alla funktioner har samlats i samma organisation, Science Park, vilket underlättar för de blivande entreprenörerna att hitta rätt när det gäller att utveckla sina affärsidéer.

– I kommunerna i länet finns lokalt förankrade affärsutvecklare på plats för att förverkliga idéerna i myllan. Målet är att verkligen skjuta ut resurser och hjälpa entreprenörer och innovatörer direkt på hemmaplan, förklarar Gustav Österström.

– Vi går också in för att hjälpa befintliga bolag att utveckla nya idéer och affärer, vilket har visat sig framgångsrikt, förklarar Österström.

Som VD för Science Park möter han tillsammans med sina kollegor cirka tusen idéer om året, som alla kan ligga till grund för expansiva företag.

– Vi välkomnar alla idéer till att börja med. Ungefär 70 av dessa idéer hamnar i vår accelerator, där de kan befinna sig högst åtta veckor. De allra hetaste idéerna som lyckas passera nålsögat går sedan vidare till Inkubatorn, där de får affärsutvecklingsstöd i högst 24 månader innan de slussas ut för att leva sitt eget liv. Av tusen idéer går ungefär 15-18 vidare till Inkubatorfasen. Den gemensamma nämnaren är att vi vill skapa tillväxt och det görs genom att hjälpa idéerna med affärsutveckling, finansiering och att hitta rätt team. Ett gott exempel på ett innovativt företag i Jönköping som utvecklats från idé till en omsättning på närmare 100 miljoner är Infobric som tillhandahåller intelligenta lösningar till byggindustrin.

Utöver satsningarna på affärsutveckling så har Science Park byggt upp två investeringsverksamheter som kan investera i spännande bolag. Dels Jönköping Business Development som har cirka 120 MSEK i kapitalbas och dels Speed Capital som kan göra riktigt tidiga investeringar i Science Parks inkubatorsbolag. Till detta finns ett regionalt nätverk av 60-talet affärsänglar. Med det sagt har Science Park goda möjligheter att hjälpa såväl entreprenörer som befintliga bolag att utveckla nya idéer och affärer.

Fakta Science Park

Ungefär tusen affärsidéer kommer varje år in till Science Park i Jönköping. Ungefär 70 av dessa idéer hamnar i en accelerator, där de kan befinna sig högst åtta veckor. De allra hetaste idéerna som lyckas passera nålsögat går sedan vidare till Inkubatorn, där de får affärsutvecklingsstöd i högst 24 månader innan de slussas ut för att leva sitt eget liv. Av de tusen ursprungliga idéerna går ungefär 15-18 vidare till Inkubatorfasen. Den gemensamma nämnaren som gäller för att passera nålsögat är krav på tillväxt och det bistår Science Park med för att hjälpa idéerna med affärsutveckling, finansiering och att hitta rätt team.