• Anna Sjödahl, VD på Destination Småland, vill utveckla företagsetableringen kring sjön Åsnen.

Sex miljoner söks i Leaderpengar för att utveckla turismen runt sjön Åsnen

Sex miljoner söks i Leaderpengar för att utveckla turismen runt sjön Åsnen För att tillfredsställa besökarna som lockas till Småland jobbar företagen inom besöksnäringen hårt för att ge turisterna minnesrika och spännande upplevelser, attraktivt boende och bra mat, gärna med småländsk koppling. – Entreprenörerna gör ett viktigt jobb i att utveckla attraktiva produkter för turisterna. Produkter som vi marknadsför under vårt gemensamma varumärke Småland tillsammans med Kalmar och Jönköpings län, säger Anna Sjödahl, VD på Destination Småland i Växjö sedan första april.

Turismutvecklingen går hand i hand med näringslivsutvecklingen och i Kronoberg ansvarar Anna Sjödahl för verksamheten:

– I Kronobergs län har vi attraktiva dragare så som Glasriket, det nyinvigda IKEA Museum, Sweden Zipline, Sagobygden, Smålandets Älgpark som lockar mycket besökare, framför allt från utländska marknader. Ett populärt naturområde som också lockar är Åsnen, inte minst mot bakgrund av att Sveriges nästa nationalpark invigs i området nån gång under 2017-2018.

Under de kommande tre åren har Destination Småland sökt sex miljoner från Leader Linné Småland och Sydostleader för att utveckla området runt Åsnen, där man just nu väntar på Jordbruksverket slutgiltiga besked om projektmedlen. Utvecklingen av Åsnenområdet innebär att företagen som finns i området ska göra fler och bättre affärer, allt i samklang med naturens värden. Målet är att se till att det skapas tillräckligt med produkter för att öka attraktionen och stimulera till företagsetableringen i Åsnenområdet.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg gjorde nyligen en turné i Kronoberg för att uppmärksamma besöksnäringen i regionen.

– Näringsministern hade hört talas om det framgångsrika samarbetet som finns i länet, vilket han var nyfiken på. Därför valde han att starta sin turné i Kronoberg. Han prövade dessutom att zippa runt i naturen i stålvajrar 50 meter upp i luften utanför Klavreström, berättar Anna Sjödahl. Ziplinen som byggts upp av entreprenörerna Jonas Grahn och Håkan Blad generar många besökare, inte minst från Holland och Tyskland.

– Alla turister vill dock inte uppleva det våghalsiga äventyret, utan många föredrar att lite mer stillsamt njuta av naturen, genom till exempel en skön paddlingstur vid Getnö gård. Att paketera det som finns att uppleva i naturen är intressant för framför allt våra utländska besökare. Kronobergs län är ett av de län som har högst andel internationella besökare. Enligt tillgänglig gästnattsstatistik hade länet närmare 896 000 registrerade gästnätter 2015, vilket innebar en ökning med 4 procent från året innan. Svenskarna utgör fortfarande den största målgruppen, men av de utländska besökarna kommer det stora flertalet från Tyskland, Danmark och Nederländerna.