Skepsis mot Regeringen om höghastighetståg

När regeringen nyligen presenterade sin infrastrukturproposition för åren 2018-2029 förekom viss skepsis bland de berörda politikerna. Det rör sig om stora investeringar i järnvägsunderhåll av befintlig järnväg och tydligare riktlinjer efterlyses i det principbeslut som ska ligga till grund för höghastighetens utbyggnad.
- För första gången har en regering sagt ja till höghastighetsjärnvägen. Det känns positivt, Samtidigt hade vi önskat ett skarpare besked om en snabbare utbyggnadstakt med en tydlig tidplan för när Jönköping får höghastighetsjärnväg. Vi hade önskat att Regeringen hade vågat peka ut Stockholm-Jönköping som den första etappen nya stambanor för höghastighetståg, precis som Sverigeförhandlingen föreslagit, säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun, C.