Skogen – en förbisedd resurs?

Hur stor andel av all energi som används i Sydöstra Sverige tror du har sitt ursprung från skogen? 10 %, 30 %, 50 %? Svaret är lite mer än 50 %. Ägna ett ögonblick åt att fundera på vad det innebär för vår ekonomi och sysselsättning. Under senare år har en del fokus legat på andra förnybara energiformer som bland annat sol och vind. Det är viktigt att vi tar vara på alla möjligheter att ersätta fossila bränslen, men risken är att vi blir hemmablinda för det som vi tar för givet i vår region - skogen. Jämfört med skogsbränslen, står de andra förnybara energislagen för en bråkdel av den totala energitillförseln.

Men kan vi öka uttaget av skogsbränslen, eller är det så illa att skogen huggs så att den samlade volymen minskar? Svaret är tvärtom - att skogens samlade volym, virkesförrådet, ökar för varje år, och har gjort så under en lång tid. Användningen är effektiv när det gäller spån och bark som faller ut vid sågning, och avlutar som eldas vid massaframställning. Men det finns en fortsatt stor potential att öka uttaget av grenar och toppar, GROT, som faller ut vid avverkning och gallring. Potentialen ligger i att öka antalet hyggen där man över huvud taget gör ett uttag av GROT samt att öka andelen GROT som man lyckas få ut där man väljer att göra uttag.

Ytterligare effektivisering i uttagen av skogsbränslen kan ge tillskott av förnybart som inte kräver stora investeringar som när det gäller andra förnybara energislag. Det kan till exempel handla om att justera arbetsmetoden för hur man samlar GROT genom att bygga upp stora, koncentrerade högar som är lätta att skota ut, med minimalt svinn och risk för föroreningar som kan skada flishuggen.

Energikontor Sydost medverkar i två projekt, SIMWOOD och SecureChain, som arbetar för att effektivisera uttaget av primära skogsbränslen från skogen och att ersätta fossila bränslen för värmeändamål och för industrins behov av exempelvis ånga. Då är det viktigt att veta att det är möjligt att öka skogsbränsleuttaget med relativt enkla steg framåt, för att fasa ut fossila bränslen. Potentialen finns, det är upp till oss att bestämma hur vi vill ha det.

Göran Gustavsson, Energikontor Sydost,
projektledare inriktad på bioenergi samt energistatistik och regional utveckling.