• Mats Klasson är VD och gymnasiechef på Nifsarpsskolan i Eksjö. Till hösten drar den nya utbildningen med fokus på skogsbruk och maskinförare igång. "Det har varit stort tryck från näringslivet att starta den här utbildningen". Foto: Jenn Hultberg

Skogsbruket i fokus på ny utbildning

Var ska en skogsbruksutbildning ligga om inte i den mest skogsbranschtäta regionen? Till hösten startar den på Nifsarpsskolan i Eksjö. – Vi har känt ett tryck från Höglandskommunerna att starta den här utbildningen, säger Mats Klasson, VD på Nifsarpsskolan.

Den nya skogsbruksutbildningen på gymnasieskolan Nifrsarp har varit önskad av näringslivet då det råder brist på både utbildad skogsbrukspersonal och reparatörer, och den närmsta utbildningen tidigare har funnits 12 mil bort.

– Vi kommer att utbilda båda de kategorierna och utbildningen görs i samarbete med näringslivet, skogsbolagen och Eksjö kommun, säger Mats Klasson.

Samarbetet med näringslivet och skogsbranschen märks bland annat genom att den nya utbildningen kommer att innefatta fler körtimmar i skogsmaskinerna än många andra liknande utbildningar.

– Vi vet att det behövs mer körtimmar för att eleverna ska kunna hantera maskinerna. Därför är det viktigt att de får komma igång med en del av maskinkörningen redan i årskurs ett.

Eleverna kommer även att sköta egna skogar under utbildningen och på den arbetsplatsförlagda praktiken har eleverna med sig skolans egna maskiner för att få ut så mycket körtid som möjligt. I dag har utbildningen tio sökande till åtta platser.

– Vi har fria händer att skapa den bästa möjliga utbildningen och därför börjar vi med en liten grupp elever. Målet är att det här ska bli en av landets bästa skogsbruksutbildningar, säger Mats Klasson.

Enligt Mats Klasson har eleverna stora chanser att få jobb efter utbildningen.

– I dag är skogsmaskinsförare klassat som bristyrke. Som det ser ut i dag har eleverna stora möjligheter att få jobb efter skolan.