Småland växer - Stor ökning av BRP

Bruttoregionalprodukten ökade stort 2011 i inte minst Jönköpings län som visade sig vara en motor för svenska ekomiska tillväxten utanför de tre storstadsområdena.

Statistiska Centralbyråns (SCB) senaste statistik för bruttoregionalprodukten (BRP) och tillväxten i länet omfattar år 2011, ett år som innebar återhämtning efter finanskrisen.

Stockholms län spelar i en särklass och där ökade BRP med 5,5 procent, den kraftigaste uppgången på 2000-talet.

Jönköpings län

Tvåa bland länen i Sverige hamnade däremot Jönköpings län med en BRP-ökning på 5,3 procent. Kronobergs län tillhör också de län där BRP ökade mest, 3,7 procent.

Kalmar län är sorgebarnet i sammanhanget, där var BRP oförändrad mellan 2010 och 2011.

En annan framgång för Småland är de enskilda länens bidrag till Sveriges BNP-ökning. År 2011 var den 2,9 procent. Därav stod Stockholms län och Västra Götalands län för 2,1. Därefter kom Jönköpings län med 0,2.

BRP visar hur stor produktionen är inom en region. BRP är inte ett mått på regional välfärd eller regionala inkomster. Summan av regionernas BRP är lika med rikets BNP.