Smålandsföretagen på börsen

Den som i början av 2013 vågade satsa på ”frimärksaktier” som Bergs Timber och JLT Mobile Computers har kunnat räkna hem kraftiga uppgångar på 12 månaders sikt. Och Caucasus Oil rusade med över 100 % den 22 januari, då man meddelade att ett av deras borrhål börjat leverera mera än vad som förväntats.

Bland de 19 börsnoterade företagen, med hemvist i Småland, är Profilgruppen ett som efter årsskiftet har kommit med kursdrivande information. Ett avtal med personbilstillverkaren Volvo Cars, numera ägt av kinesiska Geely, kommer att innebära betydande ökning av leveranser till denna sektor.

OEM International har från årsskiftet flyttats upp till Mid Cap-listan. Nedan refererar vi senaste börsnyheterna per den 15 februari.

 

OMX Large Cap

Husqvarna AB Huskvarna www.husqvarna.com

Husqvarna är världens största tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmers, gräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är också ledande inom bevattningsprodukter och inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna.

 

Årets nettoomsättning uppgick till 30 307 mkr (30 834). Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen 2 %. Fjärde kvartalet var starkt med en ökning på 8 %. Rörelseresultatet uppgick till 1 608 mkr (1 931), exklusive jämförelsestörande poster. VD Kai Wärn har köpt 100 000 B-aktier i Husqvarna via bolag och äger nu c:a 115 000 aktier.

 

Nibe Industrier AB Markaryd www.nibe.com

NIBE Industrier är ett värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre affärsområden:

Element: Komponenter och system för elektrisk uppvärmning; Energy Systems: Värmepumpar, varmvattenberedare och villapannor; Stoves: Brasvärmeprodukter.

 

Omsättningen 2013 ökade med 7,0 % till 9 833 mkr (9 192). Resultatet efter finansnetto ökade med 11,1 % till 1 117 mkr (1 005). Aktieutdelning föreslås till 2,35 kr/aktie (2,00).

NIBE meddelade i februari köp av säljbolaget Technibel i Frankrike, som kommer att förstärka säljorganisationen inom området Energy Systems, som har en stor marknad i landet.

OMX Mid Cap

 

Fagerhult Habo www.fagerhultgroup.se

Fagerhultgruppen är en av Europas ledande belysningskoncerner. Gruppen har runt 2 200 anställda i cirka 20 länder runt om i världen. Fagerhult utvecklar, producerar och marknadsför professionell belysning för offentliga miljöer, inomhus och utomhus.

 

Enligt bokslutskommunikén för 2013 uppgick nettoomsättningen till 3 095 mkr (3 085). Rörelseresultatet blev 277,5 (251,5) mkr. Fjärde kvartalet visar en uppgång i såväl fakturering som orderingång. Nyligen slutfördes förvärvet av turkiska Arlight, som 2013 omsatte c:a 21 MEUR (c:a 185 mkr) med 160 anställda.

OEM International Tranås www.oem.se

OEM är en teknikhandelskoncern inom industriella komponenter och system, verksamt på marknader i Europa. Bolagets sortiment omfattar elkomponenter, flödeskomponenter, motorer och transmissioner, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt belysning.

 

OEM Internationals dotterbolag i Finland har den 15 januari förvärvat huvuddelen av verksamheten i Mytrade OY som är inriktad på att marknadsföra Orlaco vision system. Detta blir starten på produktområdet Machine Vision i Finland. OEM Automatic i Sverige har sedan en längre tid ett motsvarande produktområde.

 

Den 27 januari meddelade OEM att man förvärvat samtliga aktier i Nexa Trading AB, med huvudkontor i Göteborg Nexa marknadsför produkter främst i Norden för trådlös styrning av exempelvis belysning samt säkerhetsprodukter för hemmiljö. Någon bokslutskommuniké för 2013 föreligger ej vid denna tidnings pressläggning.

 

OMX Small Cap

 

Bergs Timber Mörlunda www.bergstimber.se

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror på den europeiska marknaden. I koncernen ingår sågverk i Mörlunda och Orrefors samt träskyddsföretaget Bitus i Nybro.

 

Kursutvecklingen har varit stark sedan årsskiftet. Senaste delårsrapport (sep-nov 2013) visar förbättrat resultat jämfört med samma kvartal 2012, -6,0 mkr (- 18,7), men sänkt omsättning 169,5 (181,5). Företaget framhåller sänkta kostnader och förbättrade marginaler, men också ett lågt kapacitetsutnyttjande. God beredskap finns i lager på rot.

 

Electra Gruppen Kalmar www.electra.se

Electra Gruppen driver butikskedjor för hemelektronik och telekomprodukter och äger namn och koncept för AUDIO VIDEO, RingUp och Digitalbutikerna. I Electra Gruppen ingår även Express Logistics med kundanpassade logistik- och IT-lösningar.

 

Bokslutskommunikén för helåret 2013 visar stark utveckling. Nettoomsättning blev 1 561 mkr (1 268) och rörelseresultatet 40,5 mkr (17,5). Styrelsen föreslår höjd utdelning till 4,50 (3,50) kronor per aktie. Electragruppen har inlett samarbete med Boxer, och ska tillhandahålla installations- och antennservice för Boxers kunder över hela landet.

 

 

ITAB Shop Concept Jönköping www.itabshopconcept.com

ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem.

 

Intäkterna 2013 uppgick till 3 574 mkr (3 511) och rörelseresultatet till c:a 246 mkr (235).

ITABs helautomatiska självutcheckningssystem EasyFlow är nu i drift i butiksmiljö. Avtal om installation av självutcheckningssystem har tecknats med en av de större dagligvarukedjorna i Sverige och under året har tagits genombrottsorder för bolagets självutcheckningssystem på den ryska och brittiska marknaden.

 

Kabe Tenhult www.kabe.se

KABE tillverkar och säljer husvagnar, husbilar, transportfordon och andra mobila enheter samt campingtillbehör på den europeiska marknaden.

 

Försäljningen av husvagnar 2013 minskade, enligt Husvagnsbranschens riksförbund, med 6,5 % och av husbilar med 2,2 %. Försäljningen i januari var 52 husvagnar (f.å. 55) och av husbilar 35 (35). Kabe hade en marknadsandel i Sverige på 40 % av husvagnar och 25 % av husbilar, under de första nio månaderna av 2013.

 

Lammhults Design Group Lammhult www.lammhults.com

Lammhults Design Group äger och utvecklar en grupp företag med designprodukter inom möbler och inredningar för offentliga miljöer, bibliotek och heminredning. Varumärkena är Lammhults, Abstracta och Borks.

Lammhults visade stark orderingång och resultatförbättring under kv 4, 2013. Årets nettoomsättning blev c:a 608 mkr (627), varav i kv 4, 202 mkr. Rörelseresultatet blev 13,3 mkr (3,8). Utdelningen föreslås höjd från 0:50 till 1 kr per aktie. Koncernens orderingång ökade med 24 procent i kv 4, främst tack vare att norska Fora Form förvärvades i början av oktober 2013. I januari tecknades en ”genombrottsorder” för Fora Form utanför Norge, avseende ”kulturmöbler” (säten och stolar för teatrar o dyl) till ett projekt i Sverige.

 

Profilgruppen Åseda www.profilgruppen.se

ProfilGruppen utvecklar, marknadsför och tillverkar kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Ytbehandling och mekanisk bearbetning sker i egna dotterbolag. C:a hälften av produktionen säljs på export via moderbolaget och via egna säljbolag

Profilgruppen meddelade den 23 januari att man har tecknat ett leveransavtal med Volvo Cars med start 2015. Volymen i avtalet beräknas omfatta ”flera tusen ton aluminiumprofiler” och kräver en riktad investering i en automatiserad maskincell för cirka 15 miljoner kronor, uppger bolaget. Den 29 januari meddelades att VD Anders Frisinger avgår den 1 februari av familjeskäl. Bokslutssiffror för 2013 föreligger inte vid denna tidnings pressläggning.

 

 

Rörvik Timber Huskvarna www.rtimber.se

Rörvik Timber bedriver träförädling vid nio olika produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av sju sågverk, en enhet för tryckimpregnering och en enhet för stallströ. Därutöver bedriver man råvaruhandel för eget behov samt för trading.

 

Bokslutssiffror för 2013 föreligger inte vid denna tidnings pressläggning.

 

Sensys Traffic Jönköping www.sensystraffic.se

Sensys Traffic utvecklar, marknadsför och säljer system för trafikinformatik som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus.

Nettoomsättningen 2013 blev 62,5 mkr (41,0), varav fjärde kvartalet 32,2 mkr (25,3). Rörelseresultat -10,7 mkr (-41,5). I början av februari fick Sensys avropsordrar om 85 mkr från Trafikverket för 2014 års leveranser till det svenska ATK-systemet (Automatisk TrafiksäkerhetsKontroll, dvs. fartkameror). Beställningarna indikerar att Trafikverket avser att bygga ut ATK-systemet, vilket innebär större affärer för Sensys under kommande år än vad som tidigare sagts.

 

Xano Industri Jönköping www.xano.se

Xano består av entreprenörsföretag som levererar tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning samt förpackningsmaskiner. I gruppen ingår även företag med skärande bearbetning av samt tillverkning av plastprodukter.

Nettoomsättningen 2013 var 1 593 mkr (1 171) och resultatet efter skatt 118 mkr (67). Koncernen avslutade året starkt. Fjärde kvartalet var omsättningen 54 procent högre medan resultat före skatt ökade med 161 procent, jämfört med kv 4, 2012. Sune Lantz avgår från VD-posten vid halvårsskiftet 2014, efter 30 år i koncernen, varav 12 som VD för moderbolaget. Han kommer att föreslås till inval i styrelsen. Vice VD Lennart Persson kommer att tillträda som ny VD.

 

Övriga listor

 

Ytterligare sex företag med hemvist i Småland handlas publikt på följande börser:

NGM Nordic MTF: Fortnox och FINT i Växjö (datatjänster via ”molnet”).

First North: JLT Mobile Computers i Växjö (mobila datorer för krävande miljöer).

Aktietorget: Caucasus Oil och Swede Resources i Vimmerby (olje- och gasprospektering) samt Polyplank i Färjestaden (produkter av återvunnen plast).

 

Kursdata per 2014-02-14

Slutkurs

 

Kursutveckling i år

Kurs +/- %

% Sedan

Aktie

 

Högst

Lägst

på 12 mån

årsskiftet

Bergs Timber B

2,98

3,48

1,12

136,5

30,1

Caucasus Oil

0,53

0,95

0,26

39,5

43,2

Electra Gruppen

82,25

88,00

37,60

79,6

12,3

FINT (f.d. Fortnox Int.)

0,27

0,77

0,14

14,9

-6,9

Fortnox

9,15

9,90

4,85

40,8

5,8

Fagerhult

256,50

256,50

164,00

39,4

14,3

Husqvarna B

41,05

44,40

33,51

2,8

6,0

ITAB Shop Concept B

160,00

182,00

100,50

44,8

-7,0

JLT Mobile Computers

1,93

2,48

0,68

147,4

1,6

KABE B

133,00

135,00

97,50

26,7

14,7

Lammhults Design Group B

32,50

34,80

20,00

43,8

38,9

NIBE Industrier B

170,00

179,40

94,50

62,8

17,2

OEM International B

98,00

100,00

61,50

47,4

10,4

Polyplank

37,50

91,71

31,84

-51,4

-1,8

Profilgruppen B

38,80

66,00

26,80

27,2

32,9

Rörvik Timber B

4,75

10,20

1,64

45,9

34,9

Sensys Traffic

1,18

1,45

0,49

61,6

11,3

Swede Resources B

0,64

1,75

0,52

56,5

-5,9

XANO Industri B

240,00

260,00

101,00

106,9

0,8

Källa: Avanza