• Hans Hellström berättar om Gnosjö Trafiks logistiksatsningar. Foto: Henrik Simonsen

Smarta lösningar med Gnosjö trafik

Lastbilsåkeriet Gnosjö Trafik har lyckats med smarta transportlösningar på hemmaplan där man tar hand om sluttransporterna till kunderna istället för de stora logistikjättarna.

Gnosjö Trafik var en av de nominerade till det exklusiva priset årets lyft tidigare i höst. Priset som delas ut till aktörer inom transport och logistik som bidragit till smartare och miljövänligare lösningar. Nomineringen gällde bland annat en egen logistiknod som byggts upp i Värnamo.

Det drygt 40 år gamla bolaget Gnosjö Trafik är en stor logistikaktör i Jönköpings län med 60 anställda och en omsättning på drygt 60 miljoner kronor. Bland annat är bolaget ansvarig för leveranser till alla statliga apotek i Jönköpings län.

– Tillsammans med kunden kan man lösa transporter på ett smartare sätt, vi kan lösa det smartare än större aktörer, säger Hans Hellström på Gnosjö Trafik.

Tillsammans med ansvariga på Värnamo kommuns förvaltning har Gnosjö Trafik byggt upp en terminal i staden. Dit kommer stora logistikaktörer och levererar varor som ska ut till kommunens verksamheter, till exempel skolor. Terminalen har bland annat byggts med kyllager. Enligt ett uppgjort schema tar sedan Gnosjö Transport över slutleveransen och kör ut varorna.

– För kommunen ger det besparingar och ökad trafiksäkerhet. Man har gått från fem till sex leverantörer i veckan till att vi kommer med två turer i veckan, berättar Hans Hellström.

Gnosjö Trafik satsar också på andra smarta lösningar, effektiviseringar och miljöförbättringar.

– Förarna får speciell utbildning i körbeteende och vi försöker minska bränsleförbrukningen. Det är ekonomiskt bra för oss, säger Hans Hellström och berättar att man försöker få bort tomgångskörningen.

– Det är ett gammalt beteende att lastbilar ska stå på, säger Hans Hellström och förklarar att bolaget mäter och ser tydliga miljövinster.

– Vi köper de senaste fordonen, vi har installerat miljöprogram i bilarna, vi är på RME snart. Vi är inga miljöbovar längre, hoppas bilden ändrar sig, säger Hans Hellström om bolagets utveckling och läget i åkeribranschen.