• Roger Andersson, Energikontor Sydost. Foto: Edgar Weibull
  • Kommunerna visar vägen i klimatomställningen. Foto: Edgar Weibull
  • Jonas Lööf, Miljöfordon Sverige, vill se företagen utmana kommunerna om en fossilfri fordonspark. Foto: Edgar Weibull

Snabb klimatomställning krävs på tjänstebilsmarknaden

Småländska miljöexperter vill att våra företag utmanar kommunerna när det gäller att välja fossilfria bränslen

Jonas Lööf, Miljöfordon Syd, och Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost, ser kommunernas klimatomställning som vägvinnande men vill nu att företagen tar täten för att driva utvecklingen framåt mot en fossilfri fordonsflotta.

Vilka bränslen våra kommuner använder i sina fordon kan vara avgörande för den kommande miljöomställningen. Hos kommunerna är nästan en tredjedel av fordonen fossiloberoende, enligt miljöexperternas nyligen genomförda energideklarationer.

Företagen kan utmana

– Det betyder att tjänstebilarna kan drivas av annat än bensin eller diesel i kommunerna. För företagen är motsvarande siffra knappt fyra procent medan privatpersonernas fordon är fossiloberoende till drygt fem procent. Företagen har ett guldläge att utmana kommunerna genom att utöka fordonsflottan med fossilfria fordon, säger Jonas Lööf, Miljöfordon Sverige, som fortsätter:

– Mycket styrs utifrån vad saker och ting kostar. Det har gjorts mängder av undersökningar som resulterar i att många vill eller kan tänka sig att köra exempelvis elbil, men man tar inte detta steg då man anser att de kostar för mycket i inköp alternativt att de inte har tillräckligt lång räckvidd.

– Sett till detta ser det ut som att kommunerna och företagen sköter sig ganska bra i jämförelse med privatpersoner. Men de bör eller måste bli ännu bättre om vi ska nå våra miljömål! fastslår Jonas Lööf, Miljöfordon Sverige och Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost.

De frågor som ligger miljöexperterna varmast om hjärtat är hur tjänstebilsmarknaden påverkar vår klimatomställning. Det handlar om en utmaning, där företagen kan utmana kommunerna inom en snar framtid att bli bättre på att använda fossilfria fordon, säger Jonas Lööf, Miljöfordon Sverige, som just i dagarna ligger bakom genomförande av ett EU-projekt för att stödja företag i hela södra Sverige att köra fossilfritt.

– Cirka 70 procent av alla nybilsköp köps av juridiska personer, alltså företag eller kommuner. Dessa bilar kommer efter 3-4 år ut på begagnatmarknaden och köps då av privatpersoner som har dessa bilar ytterligare 12-15 år i genomsnitt, påpekar Jonas Lööf och Roger Gunnarsson, båda tidigare initiativtagare i miljöbilskampanjen Green Charge.

Enligt dagens miljöbilsexperter från två oberoende håll är det alltså inte omöjligt att en företagsbil som köps idag fortfarande är i bruk 2035.

Fossilbränslefria 2030

Kommer vi då kunna klara av de miljö- och hållbarhetsmål som finns uppsatta idag?

– Inom de tre länen i Småland finns det idag skrivningar på att vi i någon form ska vara fossilbränslefria/fossilbränsleoberoende redan år 2030. Man kan med detta som bakgrund verkligen fundera på varför det inte idag enbart köps tjänstebilar utan fossilbränsledrift, spekulerar miljöexperterna:

– Detta då det faktiskt idag också i de flesta fall är lönsamt att välja en tjänstebil som inte drivs med ett fossilt bränsle! fortsätter Jonas Lööf och Roger Gunnarsson.

De slutsatser som ges är intressanta och pekar framåt mot fossiloberoende fordonsflottor:

De energideklarationer, som genomförts på ett 30-tal kommuner i Småland och Blekinge, visar att de kan gå över till att använda 100 procent fossilfritt bränsle och ändå spara åtta procent eller knappt 400 miljoner kronor om året.

Nytt skattesystem 2018

– Från halvårsskiftet 2018 införs dessutom ett nytt skattesystem för fordon som kallas bonus malus. Detta kommer ge en bonus på 60 000 kr till de som köper in ett elfordon.

– Alltså ett förstärkt incitament vilket gör kalkylen än mer konkurrenskraftig för elfordon. Men även gasbilar blir mer konkurrenskraftiga då de får en bonus på 10 000 kr. Bränsletörstiga fordon med höga utsläpp av koldioxid kommer samtidigt få en så kallad malus, ett skattetillägg på upp till 10 000 kr

Sammanfattningsvis säger de båda miljöexperterna till Smålands Näringsliv att det är möjligt för företagen att ställa om till fossiloberoende fordon, som drivs av annat än bensin eller diesel:

– Detta kan vanligtvis ske på en treårsperiod, det är en fråga om att bestämma sig. Företagen kan i genomsnitt spara nästan 10 procent vilket innebär flera miljoner kronor totalt. Så vad är problemet? Vi ser inga. Vilka ser ni? Varmt välkomna att ta kontakt med våra respektive organisationer så stöttar vi er gärna på denna miljöresa, säger avslutningsvis Jonas Lööf och Roger Gunnarsson.

 

Fakta

De energideklarationer, som genomförts på ett 30-tal kommuner i Småland och Blekinge, visar att de kan gå över till att använda 100 procent fossilfritt bränsle och ändå spara åtta procent eller knappt 400 miljoner kronor om året.