• Volvo ABs miljöchef Lars Mårtensson.

Snabb minskning av klimatpåverkan Volvos miljöchef vill dra åt oljekranen

Det går att minska klimatpåverkan rejält på bara några år, menar Volvo lastvagnars miljöchef Lars Mårtensson. En nyckel till miljöarbetet är att titta på hela produktionen och verksamheten.
För tionde året arrangerades i början av april klimatkonferens på Jönköpings högskola. Temat för i år var en tillbakablick på de senaste tio årens arbete i klimatfrågan och vad som ska göras hädanefter.
Bland deltagarna märktes flera miljödebattörer. Näringslivet företräddes främst av Volvo ABs miljöchef Lars Mårtensson som bland annat berättade om sitt bolags miljöarbete men också om möjligheterna för branschen att minska sin klimatpåverkan.
Först och främst är det viktigt att titta på hela produktionscykeln, menar Lars Mårtensson.
– Det är en lätt tendens att utgå från fabriken, att det är miljöboven, säger Lars Mårtensson och tar upp att Volvos verkstäder runt om i Europa också påverkar klimatet.
– Bara våra verkstäder i England förbrukar lika mycket energi som en hel fabrik.
En lösning var därför att sätta solceller på taken på verkstäderna i Italien. Vid sin fabrik i Belgien har också vindkraftverk byggts.
– Våra egna transporter, personalens resande, alla dessa bitar måste man tittat på om man vill minska energianvändande som företag och vill vara trovärdig, anser Lars Mårtensson.
Transporter är dock en svår nöt att knäcka.
– Det är betydligt svårare att använda fossilfritt när saker rör sig. Det gäller att säkerställa tillgången på bränsle och vad är det mest hållbara bränslet på långsikt, vissa biobränslen kanske inte är så bra idag har vi insett, säger Lars Mårtensson och är besviken på politiska ledningen i Sverige som inte vågade satsa fullt ut på det så kallade DME-bränslet som nu utvecklas i USA istället.
– Vi måste dra åt oljekranen rejält och hitta alternativ, genom ändrat bettende och annan teknik. Vi måste göra det här och nu och den potentialen finns, säger Lars Mårtensson och tror att en halvering av klimatpåverkan till 2020 är möjlig, på flera områden kan det gå ännu snabbare.