• - I sommar körs den utökade massaproduktionen igång i Värö efter en nyinvestering på fyra miljarder, säger skogsdirektör Håkan Larsson i Södra Skog.
  • Södra investerar sex miljarder i massaproduktion.

Södra investerar sex miljarder

Södra gör just nu en jätteinvestering på massaproduktion. Fyra miljarder investeras i Värö för framställning av massa. I Mörrum handlar det om en nyinvestering på 1,7 miljarder och i Mönsterås en halv miljard. Sammanlagt rör det sig om en nettoinvestering på ca sex miljarder.

Värö i Halland körs igång redan i sommar men invigs först i höst. Detta blir tillsammans med Mönsterås flaggskeppet i massaproduktionen framöver. Samtidigt som bygget pågår för fullt slås produktionsrekord på en gigantisk byggarbetsplats.

- Efterfrågan av massa och papper har ökat med 2-3 procent det senaste året, säger skogsdirektör Håkan Larsson på Södra Skog. Dessutom fortsätter Södra sin satsning på klimatsmarta produkter och framställning av textilmaterial av massa i Mörrum.

Som helhet handlar det om att arbeta strategiskt för att nå lönsamhet, avsättning för medlemmarnas ved och tillväxt. Nyligen har Södra haft årsmöten och då sattes skogsindustrins betydelse för Sverige automatiskt i centrum.

- Totalt sett har vi ett värde av 130 miljarder när det gäller nettoexport av skogen i Sverige. Södra svarar för 11 miljarder av detta nettoexportvärde.

Södra i framkant

Södra ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen. En skogsgård av medelstorlek 50 hektar inom Södra kompenserar 40 svenskars koldioxidutsläpp. Detta visar vilken betydelse den långsiktiga miljöstrategin haft inom Södra.

- 100 miljoner satsas årligen på forskning och utveckling i Södra. I detta ingår bland annat en satsning på drivmedel utan fossil inblandning tillsammans med norska Statkraft, berättar Håkan Larsson.

Sedan i höstas går Södra vidare med satsningen på tillvaratagande av groten, det vill säga grenar och toppar från slutavverkning. Här handlar det om att skapa värde för medlemmen och för att minska koldioxidutsläppen. Den förnyelsebara energin från biobränslen går till värmeverken. Pellets, bricks och loggs kommer fram som en biprodukt av sågspån och bark och ger ett extra tillskott till den klimatsmarta energiproduktionen. I dagsläget kommer en tredjedel av den totala energitillförseln i landet från biobränsle, vilket är lika mycket som kärnkraften och vattenkraft bidrar med tillsammans.

Långsiktiga mål ger resultat

- Det har hänt mycket de senaste tjugo åren sedan skogsvårdslagen förnyades och uttalade att miljön ska väga lika som produktionen. Vi arbetar långsiktigt med att uppnå både produktionsmål och miljömål. Den förnyelsebara energin från biobränslen går till värmeverken. Pellets, bricks och loggs kommer fram som en biprodukt från sågverken som ett extra tillskott till den klimatsmarta energiproduktionen

- Skogen bidrar till 55 000 arbetstillfällen i landet, varav 3600 arbetar i Södra samtidigt som Södra sysselsätter omkring 2000 entreprenörer inklusive deras anställda, säger Håkan Larsson med sju års erfarenhet bakom sig som regionchef och tidigare bland annat som avverkningsledare.