• Tomas Frick och Martin Ejemark från Södra berättar om satsningarna på järnvägstransporter och biodrivmedel. Foto: Henrik Simonsen

Södra satsar på järnväg

Skogskoncernen Södra skogsägarna har efter att ha använt nästan uteslutande lastbilar för timmertransporter i Småland nu också gått över mer och mer till järnväg.

Södra var en av de nominerade till det exklusiva priset årets lyft tidigare i höst. Priset som delas ut till aktörer inom transport och logistik som bidragit till smartare och miljövänligare lösningar. Nomineringen gällde just övergången till mer järnvägstransporter.

– Vi har mycket transporter, inköp och råvarulogistik. Vi har ökat godstransporterna på järnväg och har också projekt inom biodrivmedel, berättar Tomas Frick.

Södra prövar sig också fram med de nya större och tyngre timmerlastbilarna. Men medan timmerlastbilar har varit en självklarhet länge är järnvägen en relativt ny upptäckt för Södra.

– Vi har inte så långvarig erfarenhet, säger Tomas Wik och berättar att järnvägstransporterna med timmer egentligen först kom igång efter stormarna Gudrun 2005 och Per 2007 då timmermängderna ökade stort i det hårt drabbade Småland.

Det började med tåg mellan anläggningarna i Vislanda och Mönsterås.

– Vi såg fördelarna, vi fick plats med mycket och dessutom miljöfördelarna. Vi började sprida ut oss, berättar Tomas Frick.

Ett systemtåg har gått inom Södras område sedan 2005 och under sommaren knöt man avtal med en ny tågoperatör, Green Cargo och fick tillgång till deras nätverkstrafik.

Nu kör Södra med två systemtåg.

– Vi har skapat överkapacitet. Vi har en extrem flexibilitet och fyller upp tåg som ändå går. Istället för bara tolv vagnar så kör vi 17.

Totalt 850 000 kubikmeter ved och bränsle transporteras nu med tåg. En ökning med 55 procent på några år.

– Det känns oerhört bra.

Planen är dock att öka till 1,4 miljoner kubikmeter inom ett par år i samband med ökning av verksamhet i Värö massafabrik i Varberg.

– Vi har framtiden för oss, säger Tomas Frick som beräknar att Södras lastbilstransporter minskats med 55 varv runt jorden.

Södra satsar också på miljöbränsle och har byggt fem egna tankstationer och gör av med 7,2 miljoner biobränsle om året vilket beräknas ge en koldioxidbesparing på 8000 ton.

– En otrolig miljöbesparing, säger Tomas Frick.