• Kenneth Höglund från Ekblads fastigheter, Andreas Mohlin från PPAM och Andreas Göhlin, lokalansvarig på Friskis och Svettis. Foto: Henrik Simonsen
  • Solenergi mitt i Jönköping. Foto: Henrik Simonsen
  • Solceller med utsikt över Jönköping och Munksjön. Foto: Henrik Simonsen
  • Solenergiforskaren Andreas Mohlin ligger bakom solcellssatsningen i centrala Jönköping. Foto: Henrik Simonsen

Soliga celler mitt i Jönköping

Friskis och Svettis i Jönköping har valt att satsa på solenergi för elektriciteten till sina lokaler på Södra Strandgatan och var med sin satsning tidigt ute med egen solenergi.

Solcellerna till Friskis och Svettis lokaler installerades i slutet av 2012 och invigdes i februari 2013.

Solcellerna är placerade på taket på byggnaden där Friskis och Svettis huserar på översta våningen.

Förhoppningen i år är att komma upp i en el-produktion av 7 000 kWh från de dubbla raderna med solceller.

Solenergi blir populärare och populärare alltmedan tekniken blir billigare och lättillgängligare. I Jönköpings län finns flera större solcellsanläggningar, bland annat på prästgårdar och bondgårdar.

– Jönköpings län var tidigt ute och ville bli ett plusenergilän, säger Andreas Mohlin, grundare av solenergibolaget PPAM som hjälpt Friskis och Svettis med installationen.

Allra först ut var Jönköpings kommun som ville ha solenergi till tekniska kontorets byggnader.

– Det var nästan lite irriterande eftersom det blev för lite över till andra projekt, allt gick till kommunen, säger Andreas Mohlin.

Energiproduktionen har dock ett visst smolk i bägaren. Både Friskis och Svettis och fastighetsägaren Ekblads Fastigheter ville ha fler solceller på taket men bygglovshandläggare från Jönköpings kommun satte stopp.

Det är nämligen inte så enkelt som att bara sätta upp ett par rader med solceller på sitt eget tak. Åtminstone inte inne i centrala Jönköping. Bygglov måste sökas och en grundlig undersökning genomfördes.

Fastighetsansvarig Kenneth Höglund berättar hur han tvingades stå med skivor på taket och hålla upp medan en handläggare från kommunen stod på marken runt byggnaden och kontrollerade så att de blivande solcellerna inte skulle synas.

Solcellerna fick nämligen inte påverka stadsbilden och därmed inte synas. Den planerade anläggningen måste därför minskas ned, till Kenneth Höglunds stora förtret när han samtidigt konstaterar att det sticker upp antenner, ventilationsaggregat med mera överallt från fastigheter i centrala Jönköping.

– Kommunen är tuffa, konstaterar Kenneth Höglund.

Den hårda attityden från kommunen är ett exempel på att det ännu inte är helt accepterat med solenergi. Elnätsägare kan också ställa till det för mikroproducenter som vill ha ut sin el på nätet genom att ställa krav på till exempel fasadbrytare och extrakablar. Det är inte heller självklart för fastighetsägare att våga satsa på investeringar i solenergi. Både Kenneth Höglund och Andreas Mohlin menar också att arkitekterna måste bli mer välvilligt inställda till att förbereda för solenergi när de ritar byggnader

Priserna har dock gått kraftigt nedåt. En panelenhet på fyra kvadratdecimeter som kostade cirka 15000 kronor för fyra år sedan går på cirka 3000 kronor idag.

– Panelen är inte det som kostar pengar idag. Det är utredningar, visualisering och reglementen, förklarar Andreas Mohlin.