• – I dagsläget är vi 140 anställda och bolagets kärnkompetens är att foliera skivmaterial i högt automatiserade produktionsprocesser, säger Niklas Lundin, VD för Åsedaföretaget Spaljisten.
  • Niklas Lundin, VD, och Ulf Abrahamsson, driftchef, visar runt på Spaljisten, där omfattande förbättringar genomförts med lönsamhetsökning som följd.

Spaljisten förutspår tillväxtökning med åtta procent nästa år

– Omsättning med en halv miljard 2016

Med en omsättning på en halv miljard under 2016 ser Spaljisten i Åseda ljust på framtiden. – Vi har fortfarande potential att förbättra verksamheten. Genom att bredda kundbasen, förbättra flödena internt och få en del av produktionsprocesserna att bli ännu stabilare hoppas vi på en tillväxt nästa år med 7-8 procent, säger Niklas Lundin, VD i Spaljisten.

Årets resultat innebär en avsevärd förbättring jämfört med 2014 och 2015, då Spaljisten av flera anledningar hade en sämre lönsamhet. Resultatförbättringen beror främst på att "kostymen" anpassats, att produktmixen förändrats, och att tillgängligheten i produktionen förbättrats. Vid en rundvandring på Spaljisten tillsammans med VD Niklas Lundin och driftchefen UIf Abrahamsson framgår det att omfattande förbättringar genomförts med en avsevärd lönsamhetsökning som resultat.

– Vi känner just nu en tydlig medvind. Det känns mycket positivt och vi är dessutom på väg in i ett nytt produktsegment, säger Ulf Abrahamsson.

Sedan 30 år tillbaka har Spaljisten ett stort möbelföretag som sin huvudsakliga kund. Trots god tillväxt i form av omsättningsökning har detta inte lett till lönsamhet på grund av att företaget haft alltför stor kostym under 2014 och 2015.

– Det här har vi fått tillrättat under det här året och har 2016 fått en förbättrad och tillfredsställande lönsamhet genom att vi anpassat kostymen, konstaterar Niklas Lundin.

Den nya kostymen betyder att Spaljisten fått femton procent mindre medarbetare, liten tillväxt, bättre produktmix och samtidigt rättat till interna problem.

Den nya kostymen betyder att Spaljisten fått femton procent mindre medarbetare, liten tillväxt, bättre produktmix och samtidigt rättat till interna problem.

Genom den förbättrade produktmixen har en av företagets fronter för garderober produktutvecklats och finns numera i olika färger. Därmed har Spaljisten förstärkt sin ställning på marknaden för sin första artikelgrupp, som utgör cirka 70 procent av omsättningen.

– I dagsläget är vi 140 anställda och bolagets kärnkompetens är att foliera skivmaterial i högt automatiserade produktionsprocesser. Vi har ett färdigvarulager som normalt motsvarar minst cirka tre veckors behov och kan därmed hålla korta leveranstider till kund.

Sammanlagt har vi sju produkter i högförädlat utförande. Vi är inne i en stark utveckling och jobbar ständigt med att fräscha upp sortimentet, förklarar Lundin.

Under 2016 har vi fått en förbättrad och tillfredsställande lönsamhet genom att vi anpassat kostymen.

Fakta Spaljisten

Sedan 30 år tillbaka har Spaljisten ett stort möbelföretag som sin huvudsakliga kund. Trots god tillväxt i form av omsättningsökning har detta inte lett till lönsamhet på grund av att företaget haft alltför stor kostym under 2014 och 2015

Under 2016 har dock avsevärda förbättringar genomförts både inom produktion och på personalsidan. I dagsläget har Åsedaföretaget 140 anställda med fronter till garderober som främsta produkt.