• Ludvig lovén lät besökarna testa på VR glasögonen. Något som blev en häftig upplevelse.
  • Ludvig Lovén från ÅF föreläste om den moderna tekniken som ersätter pappersritningen. Foto: Morgan Karlsson

Spelmotor och VR i projektet Ostlänken

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med 10 000 anställda inom olika inriktningar. Nu är företaget behjälpliga med att ta fram en smidig presentation i 3D kring den tänkta Ostlänken.

Under den gångna ledarskapsdagen nyligen så bjöd ÅFs Ludvig Lovén på en intressant föreläsning om hur visualisering, VR och AR kan användas i konstruktionsarbeten för att skapa moderna beslutsunderlag.

Något som företaget använt sig av för att kunna presentera projektet kring den tänkta Ostlänken till kunden Trafikverket.

– Kunderna får en möjlighet att ta del av tekniska lösningar och infrastrukturslösningar genom ett underlag som bjuder på en upplevelse, inte bara tekniska ritningar och beskrivningar, förklarar Lovén.

Ändringar och justeringar

– Datavärlden har utvecklats snabbt de senaste fem åren och nu ökas möjligheterna ytterligare med hjälp av den lättillgängliga 3D tekniken. Fast detta kräver enorma datamängder, det är där som dataspelens spelmotor kom in i detta projekt.

 Med 3D tekniken kan man exempelvis få en önskad interiörmiljö i realtid. I datorn kan man sedan lätt göra ändringar och justeringar för att sedan direkt se resultatet. När man så slutligen är nöjd kan man realisera det i verkligheten.

Tre års skapande

– Det är så vi nu jobbar då det gäller en presentation av den tänkta Ostlänken. Verklig data hämtas in från Lantmäteriet och sedan skapas en digital karta. Spelmotorn laddar sedan upp datauppgifterna från den plats du sedan digitalt befinner dig på.

Ostlänken är nu ett pilotprojekt med denna VR teknik, (Virtual Reality). Bakom detta ligger tre års skapande. Detta innebär ett användbart sätt nå ut till involverande parter inom projektet istället för en pappersritning.