Stadshus och stationshus under samma tak mitt i Växjö centrum

White Arkitekter vann arkitekttävlingen för Växjös nya högsäte, där både stadshus och stationshus inryms under samma tak.

Byggnaden förenar dessutom resenärer, stadshusbesökare och Växjöbor under ett och samma tak. Det blir ett vardagsrum mitt i stadsmiljön i det som utnämnts av BBC tidigare till Europas grönaste stad.

Det vinnande förslaget är en byggnad i trä och glas av olika slag. Glaset kommer att ha flera olika funktioner. Vissa partier har solceller som producerar el, andra har solskydd och övriga är transparenta eller färgade för att förstärka den bakomliggande fasaden i trä