• Den stadsnära miljön kring Hulingen ska förändras i Hultsfred, med bättre promenadstråk, fräschare grönytor och ett mer levande centrum.
  • Stadsarkitekten Sara Dolk och Hultsfreds utvecklingschef Lasse Gjörloff står bakom planerna på en förnya stadskärna.

Stadsmiljöprogrammet har startat

Hultsfreds kommun är igång med att förnya sitt centrum, där en av åtgärderna blir att låta vattnet och sjön Hulingen komma mer i fokus. – Vi har tagit intryck från andra städer och för vår del är Hulingen en sjö nära centrum som borde exponeras mer, menar utvecklingschefen Lars Gjörloff.

Planerna på att förnya centrummiljön har kommit på pränt genom planarkitekten Sara Dolk, som tillsammans med kommunala tjänstemän planerat de kommande åtgärderna.

Bland annat handlar det om att göra gågatan attraktivare, knyta ihop Tors plan med järnvägsparken, skapa ett gångstråk från centrum ned mot Hulingen samt att förbättra belysningen längs de centrala promenadvägarna.

I Järnvägsparken finns ett förslag att skapa en ny och modernare lekplats för barnen.

– Vi kallar det barnens landmärke, där Hultsfreds varumärke som är musiken ska gestaltas i någon form, menar turistchefen Malin Albertsson.

Lugnt och tryggt

På ritningarna som tagits fram finns mängder av nya förslag.

– Bara det att röja längs de centrumnära delarna av sjön har öppnat vyerna längs Hulingens strand på ett nytt sätt. Bryggorna finns för att gynna båtlivet och på sikt tror jag att fritids-aktiviteterna i sjön kommer att öka, menar Sara Dolk.

Ledorden i arbetet som nu pågår kan sammanfattas i tre ord - trygghet, folkhälsa och upplevelse.

Strandpromenaden längs Hulingen som är ett välbesökt promenadstråk ska enligt planerna få bättre belysning, samt även det närliggande naturreservatet Alkärret.

– Vardagsmotion är nyttigt för alla människor och vi vill givetvis att den kan ske i en trygg och säker miljö. Ännu bättre är det om en promenad kan vara en upplevelse, menar Sara Dolk.

Alla kommunens orter ingår i planeringsarbetet.  Diskussioner pågår kring området kring Virserumssjön och Strömsholmen, vid Målillarondellen samt parkområden på andra orter.

– Allt handlar ju om att skapa en attraktivare kommun att bo och verka i, så vi är öppna för förslag. Vi tror också att turisterna som kommer till Hultsfred kommer att uppskatta förnyelsen, menar Lars Gjörloff.