• Omsättningen har fördubblats på två år för Torps Byggelement, säger produktionsledaren Henrik Engström. Foto: Edgar Weibull
  • Arkitektritade runda byggelement ingår i leveranserna till Regionpsyk. Henrik Engström och Christian Hagaliagiu i produktionen som snart levereras till Regionpsyk med högsta prioritet. Foto: Edgar Weibull

Stark byggboom för betongväggar

Just nu råder en stark byggboom både på bostadssidan och den offentliga sektorn i Kronoberg. Detta märks hos byggföretaget Torps Byggelement i Alvesta. – Vi har inte haft större efterfrågan sedan företaget startade för 30 år sedan, säger produktionsledaren Henrik Engström.

På andra sidan gatan på Ågårdsvägen, mitt i det sjudande västra industriområdet i Alvesta, har Torps Byggelement ställt i ordning ett 4000 kvadratmeter stort område för mellanlagring av betongväggar till ett stort byggprojekt på Regionpsyk i Växjö med start av leveranserna i mars och planerat färdigställande av byggnationen i september.

För detta byggprojekt är Dynacon kunder till Torps Byggelement, som just nu jobbar för högtryck. I projektet ingår runda element, ritade av arkitektfirman Lindvalls till detta helt kundanpassade Växjöprojekt som just nu ligger i stöpsleven.

370 betongväggar till Regionpsyk

– Det handlar om att montera 370 ytterväggar och ett 70-tal innerväggar i detta jättelika nybygge för Regionpsyk, säger Henrik Engström.

Utöver detta projekt levererar Torps Byggelement socklar för stålstommen till Post Nords mastodontbygge på den nyexploaterade tomten i närheten av Växjö Smaland Airport.

Som produktionsledare ser Henrik Engström endast vissa svaga tecken på en konjunkturavmattning just nu i en nära nog kokande bransch.

Tidigt i produktionskedjan

– Vi ligger tidigt i produktionskedjan eftersom vi producerar stommar. Det betyder att vi kan känna av små tecken på avmattning tidigt. Endast konsulterna ligger före oss och känner av konjunktursvackor när det kan vara aktuellt i den ännu så länge nästan överhettade byggbranschen, där produktionen just nu går på högvarv i Kronoberg.

Torps byggelement som grundades av Paul och Bill Henriksson 1987 har idag 21 anställda med en omsättning på 35 miljoner, vilket innebär en fördubbling av omsättningen på två år.

I stort sett levererar Torps Byggelement till byggprojekt på hemmaplan. Största leveransen 2017 skedde till Södra i Mörrum där Södra investerade en miljard. Genom kunden NCC fick Torps Byggelement en stororder på nio miljoner till Södras indunstningsanläggning.

2017 levererade Torps Byggelement stommar till ett vårdboende på Kvarteret Korpen i Växjö och dessutom anlitades företaget till uppbyggnad av väggstommar för byggprojekt i Malmö, Örebro och Linköping.

 

Fakta

Torps byggelement som grundades av Paul och Bill Henriksson 1987 har idag 21 anställda med en omsättning på 35 miljoner, vilket innebär en fördubbling av omsättningen på två år.