• Några adeptrar som diskuterar förväntningar med varandra, från vänster Marie Hagberg, Hjälp en journalist, Maggan Drottman, Juvelernas Hus, Mats Hannerz, Silvinformation AB och med ryggen mot kameran Kristina Thaning, Happindoor AB.
  • Veronica Ingolf projektledare för mentorprogrammet i Kronobergs län.

Startskott för Företagarnas mentorprogram i Kosta

I Kosta, närmare bestämt, Kosta Boda Art Hotell träffades för första gången mentorer och adeptrar i Företagarna Kalmar och Kronobergs delvis gemensamma projekt Företagarna Mentor.

Företagarna Mentor bygger på en beprövad process där mentorer och adeptrar träffas med syfte att utveckla adepten såväl som företagare som dennes företag.

Under programmet arrangerar regionkontoren i Kalmar och Kronobergs län ett antal träffar med inspirerande seminarier för att ytterligare inspirera till utveckling och ny kunskap samt att bygga nätverk och diskutera med övriga deltagare i programmet.

Däremellan genomför adepter och mentor träffar på egen hand.

Eftersom vi genomför programmen parallellt i Kalmar och Kronobergs län får vi ytterligare ett större nätverk, vilket är mycket positivt säger Veronica Ingolf som är projektledare från Företagarna Kronoberg. Totalt har vi nu femton adept/mentorpar i projektet. Syftet med denna första träff är att paren ska lära känna varandra och boka in sin nästa träff som de sedan genomför på egen hand. Under dagen har vi också låtit mentorer och adeptrar få en stund var för sig då de kunnat diskutera förväntningar och tankar inför sina roller som mentor respektive adept avslutar Veronica.