Startskott för nytt avfallsbolag

Betydande miljömässiga vinster och ett gemensamt, effektivt nyttjande av den kompetens och erfarenhet som Jönköpings kommun byggt upp. Detta ligger bakom ett nytt initiativ till att kommunerna i Södra Vätterbygden nu är överens om att under 2017 starta ett gemensamt avfallsbolag.

Några beslut är dock hittills inte fattade, men en politisk överenskommelse finns som grund och under hösten ska varje kommun ta ställning till bolagiseringen. Vid årsskiftet 2017/2018 är förhoppningen att det nya bolaget ska vara igång.

– Det känns väldigt bra att vi nu kommer framåt i den samverkan som vi diskuterat länge. En samverkan med Habo och Mullsjö ger både miljömässiga vinster och samordningsvinster, säger Carin Berggren (M), kommunalråd i Jönköpings kommun.

Jönköpings kommun har kommit långt i sin avfallshantering. I kommunen finns t.ex. avfallsanläggningen Miljön, nio sortergårdar och ett väl utbyggt system för fastighetsnära insamling (FNI) som ger hushåll möjlighet att sortera avfall hemma. I Habo och Mullsjö drivs idag avfallsverksamheten på entreprenad, men genom ett gemensamt bolag får kommuninvånarna möjlighet att nyttja samma tjänster som idag erbjuds i Jönköping.

– Vi är såklart jättenöjda. I Habo och Mullsjö saknas idag möjlighet att sortera hushållsavfallet intill bostaden. Från 2018 kommer alla kommuninvånare att kunna göra detta, en väldigt bra service som vi är glada att kunna erbjuda medborgarna, säger David Svensson (S), kommunalråd i Habo kommun.